;

Digitalni način razmjene podataka neće utjecati na ostvarivanje prava osiguranika

Datum objave: 27.02.2020.

Hanfa je povodom pojave digitalne police osiguranja od automobilske odgovornosti izdala obavijest o digitalnoj razmjeni podataka u osiguranju od automobilske odgovornosti.

Obavijest o digitalnoj razmjeni podataka u osiguranju od automobilske odgovornosti

U vezi s nedavnim natpisima u medijima o pojavi digitalne police osiguranja od automobilske odgovornosti koji su izazvali pozornost i pitanja javnosti glede ostvarivanja prava osiguranika i oštećenih osoba u slučaju nastanka štetnog događaja važno je napomenuti sljedeće:

Hanfa je utvrdila da je riječ o novom, digitalnom načinu razmjene podataka koji neće utjecati na ostvarivanje prava osiguranika s osnova navedenog osiguranja niti na prava oštećenih osoba pred odgovornim društvom za osiguranje, propisana člankom 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, broj 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014).

Riječ je tek o novom načinu dostave podataka o sklopljenom osiguranju od automobilske odgovornosti između sudionika u procesu registracije vozila odnosno društva za osiguranje, Hrvatskog ureda za osiguranje, Centra za vozila Hrvatske, stanica za tehnički pregled i Ministarstva unutarnjih poslova.

Novi, digitalni način razmjene informacija o sklopljenim ugovorima o osiguranju od automobilske odgovornosti omogućit će osiguranicima jednostavniji i brži pristup tehničkom pregledu vozila s obzirom da će osiguratelj elektroničkim putem dostaviti podatke o sklopljenoj polici stanici za tehnički pregled.

Također, osiguranik više neće morati imati policu osiguranja uz sebe u fizičkom obliku niti prilikom sudjelovanja u prometu jer će njezino postojanje biti moguće provjeriti putem naljepnice na vozilu kojom se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila, predočenjem važeće prometne dozvole ili predočenjem ispisa polic

Natrag