DDOR Auto više od 15 godina prati i štiti vozila klijenata

Datum objave: 28.10.2021. Broj 10 | Godina 2021

Primarna aktivnost kompanije DDOR Auta je preventivna zaštita vozila od krađe. Cilj ove aktivnosti je zaštita vozila, smanjenje rizika, brzo lociranje i vraćanje vozila vlasniku. Uz pomoć savremenih tehnoloških rešenja, razvijen je, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, interni nadzorni centar sa obučenim službenicima koji u toku svih 24 časa i 365 dana u godini imaju blisku saradnju sa policijom i Interpolom i aktivno rade na zaštiti vozila klijenata. Trenutno, ovaj nadzorni centar prati i brine za sigurnost vozila čija je vrednost gotovo 100 miliona evra

DDOR Auto kao kćerka firma kompanije DDOR osiguranje 2005. godine počela je da razvija sistem satelitskog nadzora i preventivne zaštite vozila od krađe u saradnji sa renomiranim akademskim institucijama u zemlji i kvalitetom sistema dokazanim partnerskim kompanijama. DDOR osiguranju, DDOR Auto pruža podršku u zadržavanju liderske pozicije u osiguranju motornih vozila i ekosistemu mobilnosti koji se trenutno najviše zasniva na uslugama povezanim sa kasko osiguranjem. Dalji razvoj ekosistema mobilnosti biće veliko tehnološko nadmetanje i svojim iskustvom i prepoznatim visokim nivoom usluga, DDOR Auto predstavlja prvi korak u dobijanju naklonosti i lojalnosti klijenata.

Primarna aktivnost kompanije DDOR Auta je preventivna zaštita vozila od krađe. Cilj ove aktivnosti je zaštita vozila, smanjenje rizika, brzo lociranje i vraćanje vozila vlasniku. Uz pomoć savremenih tehnoloških rešenja, razvijen je, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, interni nadzorni centar sa obučenim službenicima koji u toku svih 24 časa i 365 dana u godini imaju blisku saradnju sa policijom i Interpolom i aktivno rade na zaštiti vozila klijenata. Trenutno, ovaj nadzorni centar prati i brine za sigurnost vozila čija je vrednost gotovo 100 miliona evra. Dokaz kvalitetnog rada na odličnoj theničko-tehnološkoj infrastrukturi je činjenica da u poslednjih 5 godina nije bilo ni jedno ukradeno vozilo o kojem se brine DDOR Auto.

Uz preventivnu zaštitu vozila, delatnost kompanije je i sistem nadzora i praćanja vozila. Ova vrsta usluge je sve potrebnija kompanijama koje upravljanju svojim flotama vozila bez obzira na njihov broj i za cilj imaju unapređenje kvaliteta svojih usluga, racionalizacije troškova, bolju organizaciju i optimizaciju kretanja vozila, kao i vrčo često smanjenje zloupotreba i malverzacija. Ova usluga je prilagodljiva potrebama svakog klijenta sa opcijom postavke prilagođenog i optimizovanog Nadzornog centra za svaku kompaniju kojoj je to potrebno.

DDOR osiguranje, pa time i DDOR Auto pripada grupi Unipol koja u Italiji osigurava 10 miliona vozila, a kroz svoj sistem praćenja i nadzora vozila brine o 4 miliona automobila na italijanskim drumovima i lider je u ovoj branši. Značajan deo ovog iskustva prenosi se i na naše tržište kako bi se usluga zaštite i praćenja dalje unapređivala. Već sada je na hiljade korisnika poklonilo poverenje DDOR Autu, a uz konstano unapređenje kako tehničko-tehnološke infrastrukture, uvođenje novih usluga koje prate navike i ponašanje korisnika, u narednom periodu na tržištu će se pronaći novi oblici upotrebe telematike i interneta stvari (IoT) koji će obezbediti još viši nivo sigurnosti kako građanima tako i kompanijama. DDOR osiguranje i DDOR Auto ostaće lideri i u ovoj oblasti.

Natrag