Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu s ukupnim udjelom od 28,6 posto

Datum objave: 03.08.2020.

Croatia osiguranje nastavlja s programom operativne izvrsnosti i digitalizacije poslovanja.

Hrvatsko tržište osiguranja u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvarilo je pad od četiri posto, ponajprije zbog snažnog pada segmenta životnih osiguranja. Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu s ukupnim udjelom od 28,6 posto. Ukupna bruto zaračunata premija iznosila je 1.584 milijuna kuna, što je pet posto manje u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine, ponajprije zbog pada tržišta životnih osiguranje, ali i ciljane optimalizacije te ukidanja neprofitabilnog dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini CO grupe pak iznosi 1.867 milijuna kuna i za šest posto je manja od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja Grupe, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, iznosi 91,8 i gotovo je za jedan postotni bod bolji od prošlogodišnjeg, što ukazuje na daljnje poboljšanje troškovne učinkovitosti poslovanja.

Poslovanje Croatia osiguranja u prvom dijelu godine bilo je opterećeno jednokratnim troškovima potresa, posljedicama mraza i tuče, negativnim tečajnim razlikama te odlukom Vrhovnog suda RH o povećanju orijentacijskih kriterija i iznosa za nematerijalne štete. Spomenute činjenice negativno su utjecale na rezultat prije poreza za više od 100 milijuna kuna. Unatoč tome, u prvih šest mjeseci 2020. godine CO grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 204 milijuna kuna, što je dva posto manje u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem.

U prvom dijelu godine nastavljeni su projekti unaprjeđenja poslovanja, prvenstveno u području digitalizacije, s ciljem daljnjeg podizanja razine operativne izvrsnosti i korisničkog iskustva.

Što se cjelokupne Adris grupe tiče, čiji je Croatia osiguranje dio, cilj je dugoročna održivost sustava. Sve sastavnice Grupe usmjerene su na operativnu izvrsnost i selektivno investiranje, ne zaboravljajući pritom ni analizu mogućih poslovnih prilika. Poseban je naglasak na digitalizaciji poslovanja koja će omogućiti ulazak u nove segmente i područja rasta, ponajprije u turizmu i osiguranju

U prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 2,31 milijardu kuna, što je za 17 posto manje od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 1,91 milijardu kuna i za 22 posto manji su od prošlogodišnjih. Konsolidirana EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) iznosi 271 milijun kuna. Konsolidirani pak neto gubitak, nastao ponajprije zbog bitno smanjenih poslovnih aktivnosti turističkog dijela Grupe, iznosi 45 milijuna kuna.

Izazovi u poslovanju prouzročeni pandemijom koronavirusa, a posljedično i globalna gospodarska kriza, zahtijevaju brzu prilagodbu poslovanja u novim okolnostima. Tako je Adris već na početku krize poduzeo mnogobrojne aktivnosti u svim svojim tvrtkama. Gledajući kratkoročno, stavljen je naglasak na likvidnost i optimalizaciju troškova, s ciljem dugoročne održivosti sustava. Definirani su ciljevi i mjere, a sve sastavnice Grupe usmjerene su na operativnu izvrsnost i selektivno investiranje, ne zaboravljajući pritom ni analizu mogućih poslovnih prilika. Poseban je naglasak na digitalizaciji poslovanja koja će omogućiti ulazak u nove segmente i područja rasta, ponajprije u turizmu i osiguranju.

Natrag