;

Cloud rješenja – jedna od najvećih investicija u osiguranjima u idućem desetljeću

Datum objave: 17.02.2020. Broj 4 | Godina 2019

Naši klijenti iz financijskog ali i drugih sektora su već počeli shvaćati da moraju ostati konkurentni i profitabilni i da definitivno moraju modernizirati cjelokupno poslovanje. Smanjivanje troškova je svakako presudno, ali prije svega, ove kompanije pokazuju da im postojeći procesi ostavljaju manje mogućnosti da ispune zahtjeve svojih klijenata i poslovnih partnera

Za mnoga osiguravajuća društva naslijeđene stare IT platforme i infrastruktura predstavljaju veliki teret. Prelazak na novu infrastrukturu, a kasnije i njeno održavanje obično je veoma skupo. Godine nadogradnje nad postojećim IT platformama u velikoj mjeri onemogućavaju praćenje i ispunjavanje aktualnih poslovnih i korisničkih zahtjeva, a IT timovi troše mnogo radnog vremena u održavanje postojećeg stanja i nisu u mogućnosti kreirati bilo kakvu dodatnu vrijednost poslovanju kompanije.

Naši klijenti iz financijskog ali i drugih sektora su već počeli shvaćati da moraju ostati konkurentni i profitabilni i da definitivno moraju modernizirati cjelokupno poslovanje. Smanjivanje troškova je svakako presudno, ali prije svega, ove kompanije pokazuju da im postojeći procesi ostavljaju manje mogućnosti da ispune zahtjeve svojih klijenata i poslovnih partnera.

Financijski sektor je inače vrlo oprezan prema tehnološkim promjenama, uslijed dosadašnjih iskustava koja nisu uvijek bila pozitivna. S obzirom na navedeno, njihovo pitanje je glasilo: kako da transformiramo svoje poslovanje, a da se to ne uruši poslovanje kompanije?

Fokusiranje na dugoročne ciljeve i dodavanje vrijednosti tamo gdje je to važno

Kompanija EY je provela ciljano istraživanje, tako što smo pozvali lidere zadužene za poslovnu transformaciju kod klijenata u financijskom sektoru (“Transformation Leadership”) u EY Wavespace™, to jest namjenski prostor namijenjen ovakvim istraživanjima. Ovo istraživanje je trajalo u periodu od osam tjedana, a fokus istraživanja je bio stavljen na razmatranje mogućnosti i znanja iz različitih servisnih linija kompanije EY kako bismo potakli inovativno razmišljanje i fokusiranje na dugoročne ciljeve financijskih servisa. Ove sesije dovele su do definiranja 20 različitih alata koji su dostupni kroz javnu cloud infrastrukturu. Pretpostavljajući da postoje adekvatne inicijative za obuku i promjene organizacijske kulture u kompanijama, izračunali smo da bi provođenje ovih inicijativa dovelo do redukcije troškova u kompanijama u financijskom sektoru i do 30 posto.

Prelazak na javni cloud bio je ključni dio ovih inicijativa. Iako mnoge organizacije iz financijskog sektora već koriste privatni cloud, njima upravlja ista kompanija, odnosno kompanijska grupacija, pa su često praktično podložni istim nedostacima kao i tradicionalna IT infrastruktura. Javni dobavljači cloud infrastrukture svake godine potroše milijarde dolara na vlastitu infrastrukturu, radnu snagu i informacijsku sigurnost. Prihvaćajući mogućnosti javnog clouda, osiguravajuće kompanije mogu iskoristiti neograničeni kapacitet pružatelja cloud usluga, mogućnost konstantne dostupnosti na zahtjev, ostvarivati neophodnu razinu zaštite kompanijskih podataka i istovremeno plaćati po utrošenom servisu.

Pored navedenih ušteda, smatra se da će javni cloud brzo transformirati poslovanje unapređenjem novih sistema kroz automatizaciju svakodnevnih poslovnih aktivnosti i oslobađanjem osoblja da može posvetiti više vremena zadacima koji dodaju novu vrijednost poslovanju.

cloud prostor nije samo prostor za podatke. Uz nove tehnologije poput umjetne inteligencije koje zahtijevaju ogromne mogućnosti obrade, snagu i brzinu, cloud postaje infrastruktura koja to omogućava. Eventualnim odabirom javnog clouda i novih tehnologija, financijski sektor se može fokusirati na kreiranje novog poslovnog eko sistema koji je konkurentan, digitaliziran i orijentiran prema klijentima.

Šest načina za optimizaciju vrijednosti od migracije na cloud

Na osnovu primjera iz svijeta realnog sektora, kroz primjenu cloud rešenja moguće je da top menadžment osiguravajućih kompanija (CFO i CIO) može smanjiti operativne troškove i povećati povrat na investicije (ROI).

Cloud rješenja predstavljaju jednu od najvećih investicija u koje će osiguravajuće kuće uložiti u narednom desetljeću. Ukoliko tražite načine da dobijete vrijednost od migracije clouda, zapitajte se: “Što bi neka globalna kompanija iz realnog sektora učinila?”

Prateći primjere realnog sektora, osiguravajuće kuće na isti način mogu preći na sigurno informacijsko cloud okruženje bez ustupanja profita nekom vanjskom entitetu. U nastavku ćemo vam približiti naše glavne preporuke koje će vam pomoći da ostvarite povrat ulaganja u migraciju na cloud okruženje.

1. Ne propustite cjelovitu sliku podrazumijevajući da je cloud tehnologija samo pitanje infrastrukture

Osiguravajuće kuće već postaju prisiljene u potpunosti transformirati svoj razvoj, poslovanje, sigurnost, rizike, usklađenost, kao i poslovne timove na način da poslovne aktivnosti obavljaju na drugačiji način. cloud i agilne IT metodologije su međusobno uvezane i rade na tome kako bi omogućile brže razvojne cikluse, efikasnije raspoređivanje kapaciteta i poboljšana korisnička iskustva. Poslovni timovi mogu za više nego duplo povećati svoju produktivnost uklanjanjem i automatizacijom aktivnosti koje donose marginalne vrijednosti i koje se u najvećoj mjeri koriste za upravljanje naslijeđenim (legacy) okruženjima.

2. Razumijevanje obrazaca i nestabilnosti potražnje

Interni IT je planiran tako da može podržati i najveći nivo ostvarenih transakcija premija i šteta, dok vam cloud platforme omogućavaju plaćanje samo onog obujma usluga koje potrošite. S druge strane cloud platforme nisu uvijek i najbolje rešenje. Troškovi migracije nekih aplikacija mogu daleko nadmašiti korist od njihovog pokretanja na nekoj od cloud tehnologija i vrlo je važno planirati koji će radni kapaciteti ostati na razini kompanije.

3. Treba biti spreman na činjenicu da se optimizacija ne završava migracijom

Jedna od najvećih prednosti cloud tehnologije je istovremeno i glavni rizik: trenutno osiguranje potrebne usluge istovremeno omogućava brže inovacije, ali također može prouzročiti značajan rast interne potražnje za IT uslugama.

Kako bi osiguravajuće kuće mogle adekvatno izmjeriti prednosti prelaska na cloud platforme, nužno je primijeniti nadzor i upravljanje softverskom imovinom, kao i implementirati alate za praćenje protoka digitalnog prometa, u cilju kontrole istog. Zajednički upravljački okvir, te zajedničke politike i procedure su neophodan uvjet da bi se omogućile neophodne inovacije uz potrebnu kontrolu troškova i upravljanje rizikom.

4. Stav menadžmenta (“Tone on the top”)

Da bi cloud transformacija bila uspješna, nužno je uspostaviti jasne principe upravljanja. Jasni principi upravljanja podrazumijevaju postavljanje ciljeve za cloud transformaciju i uspostavljanje ključnih mjera performansi (KPIs) kroz sve poslovne jedinice. Kako bi ovaj sistem bio efektivan, svi relevantni rukovoditelji trebaju biti odgovorni za svoje ključne mjere performansi.

Također, nužno je da svi poslovni i aplikativni timovi budu odgovorni za svoje migracijske obveze.

S druge strane, preporuka je da tim za infrastrukturu bude odgovoran za efikasno gašenje postojećih servisa i prilagođavanje novom operativnom modelu u cilju bolje monetizacije unaprijeđene učinkovitosti.

5. Uspostavite model fleksibilnosti troškova

Preporuka je da procijenite razinu trenutnih fiksnih troškove i odredite koji dio troškova i kada bi se mogao pretvoriti u promjenjive troškove.

Primjerice, ako imate neograničenu licencu za korištenje softvera, umjesto da je obnavljate, možete preći na stopu po korisniku koja je nešto viša, ali vam primjerice omogućava da što prije snizite troškove. Bez ovakvih promjena, možete opteretiti svoj troškovni budžet s tri do pet godina dodatnih fiksnih troškova.

6. Adekvatno planiranje migracije

Planiranje migracija će prvenstveno biti vođeno poslovnim prioritetom i spremnosti pojedinih aplikacija za migraciju. U isto vreme, potražite oportunističke razloge da ubrzate napore i izbjegnete standardne troškove koji nastaju kao rezultat lošeg planiranja.

Neki od mogućih događaja koji mogu inicirati ideju za prelazak na cloud platformu su očekivane kapitalne investicije, obnavljanje IT resursa ili održavanje skupe i djelomično neiskorištene infrastrukture. Također, samo kompletno uključivanje postojeće infrastrukture, poslovnih operacija i pružatelja IT usluga u procese planiranja migracije na cloud platformu može da pruži potpunu perspektivu svih utjecaja na poslovanje i potencijalne koristi.

Pišu:
Armin Dinar, direktor sektora IT Revizije u Odjeljenju poslovnog savjetovanja, EY Srbija i
Branko Subotić, viši menadžer u sektoru IT Revizije u Odjeljenju poslovnog savjetovanja, EY Srbija

Natrag