Arhiva časopisa – broj 9, septembar 2016. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja

Pružiti klijentu osiguranje u pravo vrijeme

Usmjereni prema klijentima i prema stvaranju pobjedničke ekipe – potencijal Lovćena su prije svega ljudi, kako oni koji su ugradili sebe u razvoj kompanije, tako i mladi kadrovi (po godinama ili po energiji), koji su već prošli interne edukacije i usvojili korporativnu kulturu. Naša poslovna politika je usmjerena ka poštovanju svih tržišnih aktera, te naravno isticanju naših jasnih prednosti, prije svih: tradicije, liderstva, sigurnosti, efikasnosti, inovativnosti u sagledavanju želja i potreba

TEMA BROJA

Poslovanje osiguravača u 2015. iz izveštaja APR-a

Sedam osiguravača u gubitku

Prema podacima koji su dostavljeni Svetu osiguranja, od ukupno 23 osiguravajuća društva koja su dostavila kompletan finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre (APR), na kraju prošle godine pozitivno je poslovalo 16 kompanija, dok je sedam osiguravača bilo u minusu

AKTUELNO

Osiguranje učenika u školama
UOS pokreće sveobuhvatnu kampanju edukacije
Osiguranje od rizika terorizma

EVROPSKA TRŽIŠTA

Lista 50 najvećih osiguravača u Srednjoj Evropi

TRENDOVI

Kako ulažu osiguravači, a u šta bi trebalo da ulažu

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Osiguranje u Riju

TRENDOVI

Olimpijske igre, osiguranje i rizici
Kretanje berzanskih indeksa u svetu
Prediktivna analitika u osiguravajućoj industriji
Internet tehnologije

RAZGOVARAMO

prof. dr Zdravko Petrović, advokat, osnivač Udruženja za odštetno pravo

Dr Tsitsipanis Stavros, doktor u Olimpijskoj regiji u Grčkoj / medical doctor in the Olympic region in Greece

Neophodno je više komunikacije / More communication needed

MENADŽMENT

Iskreni feedback

IZ UGLA ZASTUPNIKA

PRODAJA

Iznad proseka

PRAKSA

Uvod u Globalne osiguravajuće kapitalne standarde
Izveštavanje o proceni sopstvenih rizika i solventnosti

TRENDOVI

Top 10 polisa osiguranja delova tela slavnih osoba

SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

Natrag