Arhiva časopisa – broj 7-8, juli 2023. – SR ME MK

Datum objave: 06.09.2023.

VESTI

INTERVJU

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Osiguravači su stabilni iako su im profiti smanjeni

Kao posledica inflacije ostvareni profiti osiguravača su u prethodnoj godini značajno smanjeni, ali je industrija osiguranja sačuvala stabilnost, ispunjavajući sve zakonske obaveze u delu solventnosti, tehničkih rezervi i likvidnosti. Time se ugovaračima osiguranja, osiguranicima, korisnicima usluga i trećim oštećenim licima garantuje visok stepen sigurnosti ugovorenih prava, što su oni donekle i prepoznali i na to poverenje reagovali kroz veći broj zaključenih osiguranja i premije osiguranja

KOLUMNA

Da li osiguranje hvata zalet?

TEMA BROJA

Ograničena osigurljivost katastrofalnih rizika i moguća rešenja

Hod po tankoj žici

Nastanak ekstremnih katastrofalnih događaja, tzv. megakatastrofa u novije vreme, katastrofa koje prevazilaze ne samo kapacitete osiguravača i reosiguravača, već i pojedinih država, predstavlja jasan signal potrebe za postojanjem partnerstva javnog i privatnog sektora, ne samo na nivou država, već i na međunarodnom planu

AKTUELNO

U plusu 18 osiguravača, dva u minusu

Sajber osiguranje

Kako eliminisati double financing rizik na srpskom faktoring tržištu

EKONOMIJA

Nekretnine – ima li mesta za zabrinutost

RAZGOVARAMO

prof. dr Nataša Tomić Petrović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

KRUPNIM SLOVIMA

Domaći digitalni kanali prodaje osiguranja

RAZGOVARAMO

Prof. dr Vladimir Crnojević direktor Instituta BioSens iz Novog Sada

DOGAĐANJA

Finticipate, druga regionalna fintek konferencija

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Banke

U FOKUSU

Kad je teško – zlato

TRENDOVI

Veštačka inteligencija

DOGAĐANJA

Konferencija Senzal Capital

MINIVJU

Ljubomir Babić, generalni direktor „Fun&Fit“

SVETSKA TRŽIŠTA

Klijenti imaju poslednju reč

MENADŽMENT

Vrh ostaje muški

LJUDSKI RESURSI

Povratak na posao

PRODAJA

Male greške u prodaji, velika razlika u prihodima

PUTOPIS

Jošanička banja

Natrag