Arhiva časopisa – broj 7, jul 2018. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije

Moguć je ulazak novih kompanija na tržište

Proces prilagođavanja standardima i propisima EU obezbediće viši nivo finansijske stabilnosti sektora osiguranja i osiguranika sa jedne, ali sa druge strane može da dovede do ukrupnjavanja tržišta i ulaska novih kompanija koje bi se bavile specifičnim vrstama osiguranja

TEMA BROJA

Poslovanje i struktura ulaganja DPF

Sigurna ulaganja i rast prinosa

Dobrovoljni penzijski fondovi od početka poslovanja u Srbiji ostvaruju rast neto imovine, koja je na kraju marta ove godine iznosila 37,1 milijardu dinara. Struktura investiranja te imovine ne razlikuje se mnogo od prethodnih godina, tako ovogodišnji rezultati na kraju prvog tromesečja pokazuju da su najveći udeo u ulaganju fondova imale državne obveznice, koje dominiraju sa 84,4 odsto

AKTUELNO

Zašto je plaćena premija osiguranja investicija, a ne trošak
Društveno korporativno poslovanje i osiguranje

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

Reč stručnjaka
Ukratko

Intervju

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije

Aktuelno

Revidirana direktiva o platnim uslugama – PSD2

U fokusu

Novi finansijski okvir za banke

KRUPNIM SLOVIMA

Iz aktuarske perspective

TRENDOVI

Cyber rizici – reosiguranje i izazovi digitalnog sveta
Analiza 2017. godine – transakcije

Osiguranje od rizika prirodnih katastrofa

Osiguravačima neophodan sofisticirani sistem upravljanja rizicima

Osiguranje od prirodnih katastrofa zahteva poseban, sofisticiran sistem upravljanja rizicima i to primenom uravnotežene politike agregacije i segregacije rizika, kontrolom moral hazarda, prenosom viškova rizika u reosiguranje, kao i obezbeđenjem zahtevanog kapitala srazmerno preuzetom riziku

RAZGOVARAMO

Călin Mihai Rangu, Finansijsko nadzorno telo Rumunije (ASF

KORPORATIVNI KUTAK

IT sector i osiguranje

PRAKSA

Osiguranje nesposobnosti za samostalan život
Perspektiva tržišta za inženjersko osiguranje
Pravo i praksa osiguranja – izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje

LIFESTYLE

Krstarenja

ZANIMLJIVOSTI

Svetsko fudbalsko prvenstvo i osiguranje

Natrag