Arhiva časopisa – broj 7, jul 2017. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Srpsko tržište osiguranja se menja nabolje

Efekat do sada sprovedenih reformi na osiguranje, tj. na premiju osiguranja je spor, ali vidljiv. Imamo veliki potencijal da dodatno popravimo pravila igre i postanemo još privlačniji za strane investitore. Potrebno je da država, ako mogu tako da kažem, ostavi tržište na miru. U što većoj meri to uradi, to će biti bolje

TEMA BROJA

Ljudski faktor sve češći uzrok šteta

Rizik koji odnosi milione

Na današnjem stepenu razvoja osiguranja ne postoji posebno izdvojen, decidno definisan i merljiv ljudski faktor kao parametar u tarifiranju rizika

AKTUELNO

Šta novo tržištu osiguranja donosi Nacrt građanskog zakonika?
Putno zdravstveno osiguranje trudnica, mama i beba
Osiguranje u pčelarstvu
Izgradnja novih finansijskih ekosistema

ANALIZA

Poslovanje u prvom tromesečju
Rizici zemalja i sektora na globalnom nivou po proceni Coface-a

RAZGOVARAMO

Goran Đerić, direktor funkcije usluga Pošte Srbije

KRUPNIM SLOVIMA

Aktuarski poslovi u bankama

TRENDOVI

Uticaj robotike, robotske automatizacije procesa i veštačke inteligencije na osiguranje
Potreba za upravljanjem svim rizicima u osiguravajućim društvima
Osiguravači u nekretninama
Kako će manje korišćenje gotovine uticati na osiguravače?

REGION

Crna Gora – Izveštaj o poslovanju u 2016.
Makedonija – Ažurnost i problemi isplate štete

SVETSKA TRŽIŠTA

Transakcije u 2016. godini
Najnovija studija Allianza SE o budućnosti osiguranja do 2027.

MENADŽMENT

Neuspeh kao poklon

SUDSKA PRAKSA

Natrag