Arhiva časopisa – broj 7, jul 2015. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Pero Mijakić, generalni direktor Milenijum osiguranja

Raste zadovoljstvo naših klijenata

Sa tržišta dobijamo pozitivne signale i zadovoljstvo klijenata raste, kako u prodajnom delu tako i u delu brzine rešavanja odštetnih zahteva. Zahvaljujući pomenutim rezultatima, položaj kompanije na tržištu se zasigurno popravlja. Milenijum osiguranje je u samom vrhu prema efikasnosti u likvidaciji šteta i prema broju prodatih polisa u segmentu AO

TEMA BROJA

Unit linked polise

Da li smo spremni za novi proizvod?

Veoma popularni u Evropi i glavni “krivac” za rast ukupne premije životnog osiguranja u nekim zemljama regiona, unit-linked proizvodi su nepoznati korisnicima u Srbiji. Iako novi Zakon o osiguranju uvodi te proizvode kao mogućnost, čini se da za njih domaće tržište kapitala još nije spremno

AKTUELNO

Polise sa jednokratnim uplatama i fiksnim prinosom
Ambijent niskih prinosa i investiciona politika osiguravajućih društava u Srbiji
Ažurnost rešavanja šteta

DOGAĐAJI

26. Susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo – SorS 2015
XIII Međunarodni simpozijum iz osiguranja

KOMENTAR

Nebojša Žarković – Obuka i usavršavanje posrednika i zastupnika

TRENDOVI

ORSA za izvršne direktore
Mogućnosti i ograničenja informacija u osiguranju

REGION

Vilma Učeta-Duzlevska, generalni direktor Croatia osiguranja –
život u Makedoniji
Crna Gora – Putno osiguranje

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Prevare u osiguranju

RAZGOVARAMO

Esko Antero Kivisaari, Evropska asocijacija aktuara

EVROPSKO TRŽIŠTE

Godišnji izveštaj Insurance Europe 2014/2015

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Pomagači na putu ka izvrsnosti

PRODAJA

Budućnost nije sadašnjost

TEHNOLOGIJA

Big data u osiguranju

PRAKSA

Saradnja u oblasti osiguranja uz poštovanje propisa o zaštiti konkurencije – željeni cilj

MENADŽMENT

Trasiranje puta (2): Navike, ciljevi i odluke

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Bojana Stamenov, pevačica

Natrag