Arhiva časopisa – broj 7, jul 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Duško Jovanović, predsednik Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije i generalni direktor Sava osiguranja

Poplave opomena za državu i osiguravače

Poplave sa nesagledivim posledicama treba da budu opomena, pre svega državi i osiguravačima, ali istovremeno i javnim preduzećima, privrednicima i građanstvu, da se, kako bi se smanjile posledice, zakonskoj regulativi i planovima zaštite od poplava mora pristupiti strateški, sveobuhvatno i bez odlaganja

TEMA BROJA

Osiguravači i posrednici o Nacrtu zakona o osiguranju
Opšti utisak je da Nacrt donosi nova i unapređena rešenja koja su u skladu sa EU standardima, ali određene primedbe i komentari učesnika na tržištu osiguranja postoje i na aktuelni dokument

AKTUELNO

Sektori sa perspektivom
Ruralno osiguranje

KOMENTAR

Nebojša Žarković: Jezik novog zakona o osiguranju

DOGAĐANJA

Prva međunarodna konferencija zastupnika i posrednika
Održan 25. Susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo
XII. Međunarodni simpozijum iz osiguranja

TRENDOVI

Solventnost II – Izazov koji osiguravači ne mogu da izbegnu
Kamping osiguranje

RAZGOVARAMO

Dr Jože Mencinger: „Casino“ kapitalizam ne može potrajati

KOLUMNA

Tristan Šker: Kako smo prošli 2013. i kakvi su izgledi za 2014.

REGION

Makedonija – Društveno odgovorno poslovanje

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović: Povećanje cene osiguranja od autoodgovornosti

EVROPSKA TRŽIŠTA

Industriji osiguranja prete novi rizici
Godišnji izveštaj Insurance Europe

PRODAJA

Komunikacija u prostoru i vremenu

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Međuljudski odnosi

PRODAJNE VEŠTINE

Kome se prodaju polise osiguranja leti

MENADŽMENT

Kako motivisati zaposlene

PRAKSA

Konkurentnost na tržištu osiguranja
Upravljanje operativnim troškovima izazov na tržištu osiguranja u zemljama bivše Jugoslavije

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Zoran Kiki Lesendrić, muzičar

Natrag