Arhiva časopisa – broj 7, avgust 2016. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Kristof Cetl, generalni direktor GRAWE osiguranja

Ulažemo sigurno i sa sigurnim prinosom

Sigurnost i siguran prinos obezbeđujemo koristeći stabilne finansijske instrumente, i to je core naše investicione politike. GRAWE je od početka 2015. godine do sada investiralo više od 50 miliona evra u državne hartije od vrednosti, i to je potvrda da je GRAWE finansijski jaka, stabilna i sigurna kompanija koja je pouzdan partner koji zastupa interese svojih klijenata

TEMA BROJA

Privreda u očima osiguravača

Premiju ne diže ni Železara

Po gradskim kuloarima se priča da se AXA povukla iz Srbije u potrazi za tržištima na kojima se predviđaju stope rasta veće od pet odsto. U Srbiji takvog rasta u skorije vreme neće biti, pa će premija, sve i da se punom parom pokrene srpska čeličana, rasti brzinom puža, baš kao i srpski BDP

AKTUELNO

Zdravstveno zbrinjavanje radnika sve aktuelnije

KOMENTAR

Nebojša Žarković – Društva za uzajamno osiguranje

AKTUELNO

Problemi u saradnji osiguravača i auto servisera
Brexit i osiguranje

RAZGOVARAMO

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

INOVACIJE

Spremnost na prihvatanje promena
Jiri Fialka: Novi, disruptivni model osiguravajućeg poslovanja

TRENDOVI

Swiss Re SONAR
Novi proizvodi u osiguranju

OBRADA ŠTETA

Krzisztof Jablonski, direktor Van Ameide CEE

RAZGOVARAMO

Profesor dr Wolfgang Rohrbach

KRUPNIM SLOVIMA

Telematika u osiguranju motornih vozila

REGION

Makedonija – Šta se nudi uz putno osiguranje

MENADŽMENT

Predah od jurnjave

IZ UGLA ZASTUPNIKA

MENADŽMENT

Uloga upravnih odbora u oblikovanju organizacione kulture

PRODAJA

Sam svoj menadžer

PRAKSA

Tokovi osiguranja

REPORTAŽA

Miodrag Kvrgić, izvršni direktor Merkur osiguranja na Njujorškom maratonu

Maratonac u osiguranju

Maraton i biznis imaju mnogo zajedničkih osobina: i jedno i drugo zahtevaju dobru procenu sposobnosti, planiranje, kontrolu emocija, fokusiranost. I jedno i drugo teraju vas da držite pažnju, da idete preko svog maksimuma – da pomerate granice, ali tako da ne ugrozite ostvarenje svog cilja

SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

Natrag