Arhiva časopisa – broj 7/8, juli/avgust 2020. – SR ME MK

Datum objave: 21.07.2020.

VESTI

INTERVJU

Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Städtische osiguranja

Trenutna kriza je šansa za osiguravače

Možda će ovo zvučati previše optimistično, ali ja smatram da trenutna situacija u određenom smislu predstavlja šansu za osiguravače. Naime, svi mi u kriznim situacijama postajemo duboko svesni da smo pre svega odgovorni za sebe i svoje najbliže. Industrija osiguranja upravo tu ima adekvatan odgovor. Mi obezbeđujemo finansijku pomoć u određenim situacijama koja je neophodna pojedincu, odnosno privrednom subjektu za nastavak normalnog funkcionisanja

TEMA BROJA

Prekid poslovanja usled pandemije

AKTUELNO

Polisa koja je važnija nego ikad

Kod životnog osiguranja fokus sa štedne komponente treba preneti na riziko aspekt i razvijati pokrića za slučaj nastupanja smrti, smrti usled nezgode, nastanka raznih teških bolesti, hirurških intervencija

Izmenjen bonus-malus sistem u Srbiji

Rizik pandemije i ekonomske posledice

KOLUMNA

Čovek je generator rizika kojima treba dostojan odgovor

DOGAĐANJA

Konferencija „Rizici novog doba – uticaj na poslovanje i imovinu”

PUTNO OSIGURANJE

Putno osiguranje sa dopunskim pokrićem za Covid-19 u Sava osiguranju

Imajući u vidu brojne negativne posledice prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19, posebno u oblasti turizma, Sava neživotno osiguranje je omogućilo klijentima, koji planiraju da putuju na odmor u inostranstvo, kupovinu polise Putnog osiguranja sa dopunskim osiguranjem za posledice izazvane virusom Covid-19

RAZGOVARAMO

Mr Živka Radović, konsultant i trener, biznis kouč

Prednost će imati oni koji pokažu da su uvek prisutni za klijenta

Ljudi uvek, a posebno u ovakvim vremenima, žele da imaju one kojima mogu da veruju. U tom smislu, prednost na tržištu će imati oni osiguravači koji svojim načinom obraćanja i postupcima uspeju da uvere klijente da su uvek prisutni, predusretljivi i pouzdani partneri

TRENDOVI

Samopridržaj, program reosiguranja i izbor reosiguravača

Menadžerska odgovornost

KRUPNIM SLOVIMA

Rizici rada od kuće

KOLUMNA

Poslovni prostor – zakup ili vlasništvo

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA

UKRATKO

INTERVJU – Ivan Nikolić, Ekonomski institut

AKTUELNO – Privreda u trouglu: banke, pandemija, poslovanje

U FOKUSU – Kako će se moratorijum odraziti na poslovanje banaka

REGION

Severna Makedonija – Krst Šajnoski, predsednik Stručnog saveta Agencije za superviziju osiguranja

Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija

Agencija će se reorganizovati, jer se trenutni pristup u kojem su svi subjekti tretirani jednako, s istim intenzitetom i učestalošću, bez obzira na izloženost riziku, stepenu adekvatnosti kapitala i efikasnosti u funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole, pokazao neprikladnim za uslove i ciljeve koje želimo da postignemo. Do sada je fokus supervizije bio na izveštajima o radu iz prošlosti. Nadzor će sada tražiti od subjekta da objasne svoj pogled na budućnost, a Agencija će nastojati da sprečava, a ne da kažnjava

MENADŽMENT

Zašto nismo svi Đoković

PRAKSA

Pregovaranje u funkciji ugovaranja osiguranja i obrade odštetnih zahteva

Ugovarač i distributer osiguranja

Fingirane saobraćajne nezgode – model finansijskog kriminaliteta kroz prevare u osiguranju

PUTOPIS

Mačkov kamen i Krupanj

LIFESTYLE

Ples

Natrag