Arhiva časopisa – broj 6, jun 2020. – SR ME MK

Datum objave: 24.06.2020.

VESTI

INTERVJU

Profesor dr. Bogdan Kuzmanović

Ideje su resurs 21. veka

Jedini neograničeni resurs u 21. veku su ideje. Zato je najvažnije imati dobre ideje i sprovoditi ih u praksi. Ljudi i kompanije koji budu imali dobre i primenjive ideje i sami ih realizuju, imaju šansu da postignu uspeh

TEMA BROJA

Osiguranje i asistentske usluge

Dodatna vrednost bez koje se ne može

„Osiguranje plus asistencija“ je formula koja je mnogo više od novčane nadoknade – to je pružena ruka u nevolji, koja pokazuje klijentima da osiguravači misle na njih. S druge strane, to je često i šansa da do štetnog događaja ne dođe

AKTUELNO

Digitalna transformacija

Pandemija ubrzava digitalnu transformaciju

Kako je pandemija virusa COVID-19 pogodila Evropu, jedno je postalo sigurno – digitalna transformacija svake industrije ubrzala se do te mere da je podrazumevani način na koji radimo i funkcionišemo postao primarno digitalni

Kako će pandemija uticati na domaće tržište osiguranja

Kretanja na svetskom finansijskom tržištu nakon pandemije

RAZGOVARAMO

Nikoleta Šubert, direktorka Direkcije za prodaju životnih osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje

SPECIJALNI PRILOG

Ko je ko u PR-u I marketing u osiguranju

KRUPNIM SLOVIMA

Rast prekida ugovora o osiguranju posle ekonomskog karantina

TRENDOVI

COVID 19 i uticaj na sector osiguranja

KOLUMNA

Osigurajmo budućnost

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA

UKRATKO

INTERVJU – Dragana Stanojević, direktorka USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj

U FOKUSU – Podsticaj razvoju tržišta korporativnih obveznica

REGION

Crna Gora – Pripreme za uvođenje novih direktiva

Hrvatska – Istraživanje EY o uticaju koronavirusa na poslovanje

RAZGOVARAMO

Prof. emeritus dr. Šime Ivanjko

Osiguranici se osećaju otuđeni i prepušteni dominaciji osiguravača

Osiguranici se nažalost osećaju otuđeni i prepušteni dominaciji osiguravača, što se ne može popraviti samo nasilnim, njima često nerazumljivim informacijama. Obaveštavanje osiguranika putem svih mogućih sredstava nije dovoljno za osiguranike i oštećenike. Oni traže u osiguravaču zaštitnika, koji brine za kvalitet njihovog života kao celine i koji se ne zasniva na strogom odnosu „do ut des“ -„dajem da bih ti dao“

DOGAĐANJA

Svetski kongres osiguranja 2020

MENADŽMENT

Eliminacija stresa i tenzija

PUTOPIS

Đerdapska klisura

PRIKAZ KNJIGE

Natrag