Arhiva časopisa – broj 6, jun 2016. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Zoran Milivojević, izvršni direktor Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Investicione mogućnosti male, ali prinosi zadovoljavajući

Činjenica da na domaćem tržištu postoji mali broj različitih investicionih instrumenata sprečava nas u želji da imovinu u potpunosti alociramo u skladu sa dugoročnim investicionim ciljevima. Bez obzira na takve okolnosti, veoma smo zadovoljni sa stanovišta ostvarenog prinosa Fonda

TEMA BROJA

Poljoprivredno osiguranje u Srbiji
Poljoprivredu svake godine ugrožavaju sve češće vremenske nepogode, pa bi i osiguranje plodova od snega moglo da pronađe svoje mesto na tržištu, ukoliko osiguravajuće kuće odluče da ga uključe u svoju ponudu

AKTUELNO

Koliko smo daleko od osiguranja troškova pravne zaštite?

DOGAĐANJA

Održan 27. Susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo
SORS – presek stanja tržišta osiguranja u regionu

TRENDOVI

Konferencija ICTI dala smernice razvoja IT-a u osiguranju
Osiguranje nakita i juvelira
Blockchain tehnologija u osiguravajućim društvima
Osiguranje dronova

RAZGOVARAMO

Michael Theilmeier, Gen Re, Udruženje nemačkih
osiguravača (GDV), Nemačka

KRUPNIM SLOVIMA

Okrugli sto na XIV Međunarodnom simpozijumu

REGION

Hrvatska – Životna osiguranja

MENADŽMENT

O ljubaznosti

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Kafa iz računara

PRODAJA

Pružanje vrhunske usluge
Kako savladati barijere u prodaji

PRAKSA

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i zdravstvenih ustanova
Poređenje regulatornih režima

SUDSKA PRAKSA

Natrag