Arhiva časopisa – broj 6, jul 2012. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Vladimir Toševski, Osiguritelna Polisa, Makedonija

Imamo razvojni potencijal

Kad bismo pravili poređenje sa ostalim zemljama iz regiona, morali bi da konstatujemo da je makedonsko tržište osiguranja jedno od najmanje razvijenih, s tim da je osiguravajuća premija po stanovniku slična premiji u Srbiji – u svim ostalim zemljama regiona situacija je na malo višem nivou. Da ipak imamo razvojni potencijal, pokazuje i veliki broj osiguravajućih kompanija koje ovde posluju

TEMA BROJA

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Oko 30 odsto zdravstvenih troškova građani Srbije plaćaju iz svog džepa, dok se ostatak pokriva iz doprinosa. Kako najbolje iskoristiti tu trećinu novca koja završi u privatnim klinikama, a da budu zadovoljni i građani i osiguravajuće kuće i privatna lekarska praksa? Kolektivna osiguranja koja sponzoriše poslodavac trenutno su jedini način za širenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ali prvo je potrebno da država prestane da premiju tretira kao deo dohotka i time je oporezuje. Drugi korak b
Međunarodno putno osiguranje

SORS 2012

Kako ojačati poverenje u institucije
Da li su osiguranici dovoljno zaštićeni?
Zaštita potrošača s aspekta kanala prodaje

KOMENTAR

Izdvajanje iz premije za video-nadzor

KOLUMNA

Da li ulazak u EU ima i drugu stranu medalje

RAZGOVARAMO

Dr Dragan Đuričin, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

ANALIZA

Blago poboljšanje u prvom kvartalu 2012

ZAŠTITA KORISNIKA

Osiguranje potrošačkih i keš kredita

AKTUELNO

Zašto se ne brine o bezbednosti na javnim mestima

RAZVIJENA TRŽIŠTA

Francuska – na sve misli

SVETSKI TRENDOVI

Llojd’s kao globalna berza osiguranja i reosiguranja

DIREKTIVE EU

Transfer rizika i Solventnost II

INFORMATIKA

Konferencija ICTI 2012
IT revizija

MENADŽMENT

Šta sve može krenuti naopako u komunikaciji

PRODAJA OSIGURANJA

Dobijate dajući

LIFESTYLE

Osiguranje profesionalnih tenisera

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Natrag