Arhiva časopisa – broj 5, Maj 2022. – SR ME MK

Datum objave: 28.05.2022.

VESTI

INTERVJU

Boris Marović, profesor emeritus

Na dobrom smo putu

Neka od prednosti tržišta osiguranja u regionu je još uvek postojeći razvojni potencijal tržišta koji nije dovoljno obuhvaćen osiguravajućim pokrićem. Prednost osiguranja u regionu je i činjenica da postoje kvalitetni kadrovi i da region za razliku od nekih drugih delova sveta nema problema kada je reč o obrazovanim ljudima u delatnosti osiguranja i reosiguranja

TEMA BROJA

Nove okolnosti, nova tržišta i prilagođavanje ponude tražnji

Eko vozila na putu do kupca – gde su banke, lizing, osiguranja

Od prodatih 25.000 vozila u prošloj godini tek nešto više od 1.700 su bili sa hibridnim pogonom. Kod električnih vozila je situacija još gora – manje od 300 vozila je našlo put do kupca

AKTUELNO

Autoosiguranje

KRUPNIM SLOVIMA

Prevazilaženje svetske ekonomske krize

AKTUELNO

Reosiguranje

Medicinska inflacija – izazov Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

EKONOMIJA

Ekonomska politika u novonastalim okolnostima zahtevaće preispitivanje

KOMENTAR

O nejasnosti uslova osiguranja

TRENDOVI

Direktiva Evropskog parlamenta o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

DOGAĐANJA

Peto savetovanje Udruženja posrednika i zastupnika u osiguranju

PRAKSA

Osiguranje profesionalne odgovornosti revizora

PRAKSA

Šta nam donosi standard MSFI?

KOMENTAR

Strateški rizik i osiguranje

Trougao strategije rizika: rast, profit i sigurnost

Da li smo i u kojoj meri spremni da se u ambijentu kojem preti nova globalna recesija, razvijaju nove neizvesnosti i rizici sa potencijalima katastrofalnih razmera okrenemo osiguranju kao partneru u upravljanju strateškim životnim i poslovnim rizicima?

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

INTERVJU – Pavel Maco, predsednik Izvršnog odbora Mobi banke

ANALIZA – Prognoza za ekonomije Centralne i Istočne Evrope

U FOKUSU – Banke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

RAZGOVARAMO – Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke Crne Gore

KAPITAL

Apetit za alternativnim tržištima se proširio

LJUDSKI RESURSI

Rad od kuće – kakve su tendencije?

MARKETING

Kreiranje kampanja u novoj „normalnosti”

PRIKAZ KNJIGE

Osiguranje i izvori energije: trendovi i mogućnosti

PUTPIS

Ivanjički kraj

PRIČE SA BONITETA

Natrag