Arhiva časopisa – broj 5, maj 2019. – SR ME MK

Datum objave: 26.05.2019.

VESTI

INTERVJU

Mirko Petrović, predsednik IO Dunav osiguranja

Pоvеrеnjе je tеmеlј nаšеg trајаnjа i nаšеg uspеhа

Biti priјаtеlј i u dоbru i u zlu prеdstаvlја mоtо pоd kојim pоsluјеmо skоrо pеdеsеt gоdinа. Stоtinе i stоtinе hilјаdа prоdаtih pоlisа i stоtinе i stоtinе hilјаdа rеšеnih zаhtеvа zа nаknаdu štеtа pоkаzuјu vеru kојu grаđаni i privrеdа Rеpublikе Srbiје imајu u nаšu kоmpаniјu. Nаšа snаgа lеži u stručnоsti i оdgоvоrnоm rаdu

TEMA BROJA

Analiza strukture portfelja

Dominiraju i dalje AO polise, oporavak životnog

Tržište od oko 100 milijardi dinara premije u 2018. godini uključuje i premiju saosiguranja, dok samo sopstvena premija svih osiguravajućih kompanija iznosi oko
97,3 milijardi dinara. Tako realan rast iznosi oko 6,2 odsto prošle godine u odnosu na 2017. godinu

AKTUELNO

Pojedinačni rizici sve više postaju katastrofalni

Osiguranje autoplaceva

Osiguranje poljoprivrede

Šta je sa izradom novog zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

RAZGOVARAMO

Nikola Đukić, direktor Divizije za prodaju UNIQA osiguranja

DOGAĐANJA

XX godišnje savetovanje “Pravo i praksa u osiguranju – tekuća pitanja i budući izazovi

TRENDOVI

Kreiranje pobedničke kulture

Uloga društvenih mreža u katastrofalnim događajima

KOMENTAR

Da li će biti isplaćena naknada štete posle rušenja

KRUPNIM SLOVIMA

Trendovi u delatnosti osiguranja u svetu

KOLUMNA

Postoje li žene na mapi srpskog biznisa

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAK

UKRATKO

INTERVJU

Mišo Dobrijević, advokatska kancelarija Dobrijević&Dobrijević

U FOKUSU

Da li se sprema nova svetska ekonomska nestabilnost

REGION

Crna Gora – Kanali prodaje osiguranja

Severna Makedonija – Nastavlja se haos sa neosiguranim automobilima

PRAKSA

Korisnička podrška u osiguranju

RAZGOVARAMO

Mario Baotić, Guy Carpenter London

PRODAJA

Zašto su banke neiskorišćen kanal prodaje

MENADŽMENT

Organizacija poslovnih događaja

KOLUMNA

Za koga radite

TEHNOLOGIJE

Provera automobila kamerama

PUTOPIS

Sremski Karlovci

LIFESTYLE

Čokolada – eliksir sreće

Natrag