Arhiva časopisa – broj 5, maj 2018. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Džastin Vrej, EIOPA

Naš cilj – pošteno postupanje prema potrošačima

Strateški cilj EIOPA-e je izgradnja snažne evropske kulture supervizije u kojoj pružaoci usluga osiguranja deluju iskreno, pošteno i profesionalno u najboljem interesu osiguranika i korisnika, gde se zakoni i regulacija tumače na isti način i gde osiguranici i korisnici primaju isti nivo zaštite širom Evropske unije. Prošle godine smo objavili ključna načela kvalitetnog nadzora i preduzećemo dalje konkretne korake u tom smeru

TEMA BROJA

Analiza strukture portfelja osiguravača

Blagi pad životnih polisa

Prema poslednjim podacima Narodne banke Srbije, premija neživotnih osiguranja iznosi oko 70 milijardi dinara, a premija osiguranja života iznosi 22,7 milijardi dinara na kraju 2017. godine. Rast ukupne premije je bio skromnih 4,4 odsto

AKTUELNO

Usluge brokera sve traženije
Osiguranje komercijalnih potraživanja

KORPORATIVNI KUTAK

Advokati žele osiguranje od „grube“ nepažnje

RAZGOVARAMO

Vladimir Gligorov, ekonomista i saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Autoodgovornost softvera

SVET BANKARSTVA I FINANCIJA

Reč stručnjaka
Ukratko
Intervju
Bojan Šćepanović, predsednik ICV udruženja kontrolera
Aktuelno
Faktoring
U fokusu
Kako se sačuvati od oscilacija kursa

REGION

Makedonija – Osiguranje poljoprivrede

SVETSKA TRŽIŠTA

Pregled poslovanja najvećih osiguravajućih grupa u 2017. godini
Promene na globalnom tržištu (re)osiguranja

TRENDOVI

Kako virtuelni asistenti i chatbot tehnologija menjaju poslovanje i svet

RAZGOVARAMO

Srđan Obradović, predsednik Udruženja posrednika i zastupnika u osiguranju

MENADŽMENT

Povrenje je investicija

PRODAJA

Korisno iskustvo zastupnika osiguranja

PRAKSA

Potreba osiguravajućih društava za ujednačenim upravljanjem imovinom i obavezama

LIFESTYLE

Kolekcionarstvo

PROMOCIJA

Istorija osiguranja austrije XIII tom

POJMOVI

Natrag