Arhiva časopisa – broj 5, maj 2017. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Zorana Pejčić, predsednica Izvršnog odbora Dunav Re-a

Četiri decenije poverenja

Sektor reosiguranja svuda u svetu, pa i kod nas, suočava se sa brzim izmenama zakonskih regulativa u smislu primene odredaba Solventnosti II sa jedne strane, a sa druge trpi ozbiljne posledice turbulentnih kretanja na finansijskim tržištima. Što se tiče primene odredaba Solventnosti II, smatram da će u narednom periodu više teškoća u funkcionisanju sektora reosiguranja izazvati negativne ocene pojedinih zemalja sa aspekta političkog rizika nego sama primena ovih pravila. Značajan izvor premije s

TEMA BROJA

Analiza strukture portfelja

Rast gotovo svih vrsta osiguranjaAnaliza strukture portfelja

Učešće neživotnih osiguranja, posmatrajući ukupnu premiju, na kraju prošle godine iznosi oko 75 odsto, dok udeo životnih osiguranja čini oko 25 odsto, pokazuju podaci ukupne premije po vrstama osiguranja koje objavljuje Narodna banka Srbije

AKTUELNO

Analiza tržišta reosiguranja
Aldo Capurro, direktor C Consulting grupacije
Izmene u propisima o tehničkim rezervama
Oporavlja li se tržište kasko osiguranja u Srbiji

5 pitanja

Zlatan Filipović, generalni sekretar Udruženja osiguravajućih društava SorS

KRUPNIM SLOVIMA

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR

TRENDOVI

Finansijski direktori osiguravajućih kompanija u istraživanju EY-a
Briga o osiguraniku prilikom isplate štete

REGION

Crna Gora – Tržište osiguranja u 2016. godini
Makedonija – Poslovanje osiguravača u
BIH – Analiza tržišta osiguranja u prvom kvartalu

IZ UGLA ZASTUPNIKA

PRODAJA

Finansijski savetnik

MENADŽMENT

Snaga pozitivnog delovanja na misli
Internom komunikacijom do uspeha

PRAKSA

Ekonomska načela poslovanja osiguravača

DOGAĐANJA

Održano 18. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije

SUDSKA PRAKSA

Natrag