Arhiva časopisa – broj 5, maj 2016. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Miodrag Kvrgić, izvršni direktor Merkur osiguranja

Investitori gube strpljenje, ali tržište je i dalje atraktivno

Pojedini investitori su izgubili strpljenje i odlučili su da svoje aktivnosti presele na tržišta koja trenutno imaju veći volumen ostvarene premije i na kojima se ostvaruju veći profiti. I pored navedenih promena, verujem da domaće tržište nije izgubilo na atraktivnosti i da će i dalje biti interesantno stranim investitorima. To mogu sa sigurnošću da potvrdim, barem u slučaju Merkur osiguranja

TEMA BROJA

Analiza strukture portfelja osiguravača

Životno zauzima mesto imovinskom osiguranju

U strukturi portfelja i dalje dominira osiguranje od autoodgovornosti, koje čini 35,8 odsto ukupne premije. Sledi životno osiguranje sa 21,5 odsto, koje zauzima mesto imovinskim osiguranjima zbog pada te vrste osiguranja od 0,1 odsto

AKTUELNO

Peta godina primene bonus-malus sistema
Revolucija u industriji životnih osiguranja
Osiguranje od otkaza putovanja
Sporazum o zaštiti posetilaca Srbije i Makedonije

TRENDOVI

Najveći evropski osiguravači u 2015. i planovi za 2016
Senzorni podaci

REGION

Makedonija – Klime Poposki, direktor Agencije za superviziju osiguranja

Dolaze novi investitori

Mogu da potvrdim da je jedna renomirana regionalna osiguravajuća grupacija, koja posluje u segmentu životnog osiguranja, nedavno donela odluku da investira u Makedoniju. Postoji interes još jedne velike međunarodne grupacije za investiciju u segmentu neživotnog osiguranja, ali još uvek je rano za potvrdu, pre svega zbog trenutne političke situacije u Makedoniji

POSLOVNE VEŠTINE

Endru Filips, izvršni direktor kompanije Brajan Trejsi Global

KRUPNIM SLOVIMA

Putevima njujorških osiguranja

PRODAJA

Selekcija kadrova
Iza-Zov

IZ UGLA ZASTUPNIKA

MARKETING

Sportisti i osiguranje
Generacije i komunikacije

PRAKSA

Upravljanje rizicima na nivou države

MENADŽMENT

Vođenje razgovora o ostvarivanju planova
U potrazi za vremenom

PROMOCIJA

Istorijski prikazi osiguranja

MENADŽMENT

Anketa poslovnih lidera u Srbiji

SUDSKA PRAKSA

Natrag