Arhiva časopisa – broj 5, maj 2015. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Andrea Simončeli, predsednik i generalni direktor Generali osiguranja

Srbija je na dobrom putu

Vlada obezbeđuje političku i ekonomsku stabilnost zemlji, što je važan korak za strane investitore. Iznenađen sam što vidim opšti pesimizam. Moramo da nastavimo da podstičemo Vladu na putu reformi, a posebno da se ubrza privatizacija preduzeća u državnom vlasništvu, koja nastavljaju da presušuju resurse koji mogu da se iskoriste za promociju investicija

TEMA BROJA

Analiza strukture portfelja

Životno raslo dvocifreno

Životno osiguranje je zabeležilo rast od 13,8 odsto u odnosu na 2013. i dostiglo učešće u ukupnoj premiji od 23,1 odsto. Neživotno osiguranje je raslo nešto sporije, 6,9 odsto

AKTUELNO

Srbija i Hrvatska potpisale Sporazum o zaštiti posetilaca
Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja
Obavezno privatno osiguranje

DOGAĐANJA

Okrugli sto – “Osiguranje – godinu dana od poplava: šta smo naučili?“
Održana 2. konferencija o nadzoru osiguranja

TRENDOVI

Finansijska osiguranja
Rejtinzi u osiguranju i reosiguranju
Digitalna tehnologija

RAZGOVARAMO

Rаdica Dimitrijević,direktorkа Centrа zа zаštitu i edukаciju korisnikа finаnsijskih uslugа NBS
Dr. Peter Braumuller, direktor Odeljenja za nadzor osiguravajućih društava i penzijskih fondova Austrian Financial Market Authority (FMA)

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Dobar, bolji zastupnik

PRODAJA OSIGURANJA

Sistemska briga o korisnicima
Put od prosečnog do vrhunskog prodavca

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Osiguranje energetskih postrojenja

REGION

Crna Gora – Prvi kvartal crnogorskog tržišta osiguranja
Hrvatska – Solventnost II

SUDSKA PRAKSA

PRAKSA

Mogućnost i ograničenja osiguranja fundamentalnih rizika

MENADŽMENT

Neurolingvističko programiranje

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Tarik Filipović, glumac i voditelj

Natrag