Arhiva časopisa – broj 5, maj 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Zvonko Ivanušič, predsednik Uprave Sava Re

Zdravim potfeljem do željenog rasta

U Srbiji za sada poslujemo pozitivno, ali pre svega zbog toga što smo pročistili portfelj od neprofitabilnih usluga. Sava osiguranje sada ima zdrav portfelj koji je spreman da u budućnosti ostvari rast. Najveći rast u tom smislu očekujemo upravo od životnog osiguranja

KOMENTAR

Nebojša Žarković: Tehnički pregledi i osiguranje od auto-odgovornosti

TEMA BROJA

Zašto porodična preduzeća ne kupuju osiguranje
Jednima je osiguranje nepotreban trošak, drugi ga smatraju neophodnim, a pojedini preduzetnici se žale da osiguravači ne pokrivaju rizike sa kojima se suočavaju specifične delatnosti već nude opšte polise sa standardnim pokrićima. Istraživanja osiguravača pokazuju i da preduzetnici osiguranje smatraju skupim i komplikovanim. Ipak, u Srbiji je polovina preduzeća sa manje od 10 zaposlenih i čine neotkriveno tržište koje ima potencijal ako mu se pristupi sa razumevanjem

AKTUELNO

Očekivanja za evropski sektor osiguranja u 2014. godini
Mešovito životno osiguranje

ANALIZA

Struktura portfelja osiguravača

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović: Da li će budući penzioneri lajkovati aktuare

RAZGOVARAMO

Ivan Nikolić, naučni saradnik u Ekonomskom institutu u
Beogradu i član Saveta guvernera NBS-a

TRENDOVI

Osiguranje brodova

REGION

Makedonija – Kontakt centri
Crna Gora – Tržište osiguranja u 2013. godini

SVETSKA TRŽIŠTA

Tržište osiguranja u SAD-u

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Možda i možete nadmašiti očekivanja klijenta, ali šefova nikad

MARKETING

Optimizacija web stranice

PRODAJA

Uspeh na neverbalnom nivou
Kako se prodaju polise u svetu i u Srbiji

PRAKSA

Determinante ponude i tražnje
Etički aspekti korišćenja IT u osiguranju

MENADŽMENT

Lični razvoj menadžera

TEHNOLOGIJA

Fraud Managament

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Nenad Pagonis, svetski i evropski šampion u kik boksu

Natrag