Arhiva časopisa – broj 5, jun 2012. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Dr Radenko Purić, izvršni direktor Lovćen osiguranja

Ne bojimo se strane konkurencije

Harmonizacija zakonodavstva Crne Gore sa evropskim može da donese određene promene. Uglavnom te promene donose pozitivne efekte, ali s obzirom na trenutnu opštu ekonomsku situaciju, one u nekim segmentima mogu biti i negativne, pogotovu u delu pravnih zahteva osnivanja filijala stranih kompanija. U odsustvu adekvatne kontrole to može da predstavlja potencijalnu opasnost za srednjoročnu stabilnost tržišta osiguranja, kontinuitet razvoja osiguranja u Crnoj Gori, na manjak zdrave konkurencije na tr

TEMA BROJA

Evropa Re – regionalno osiguranje od katastrofalnih rizika

Suprotan stav entiteta

Predstavnici Udruženja osiguravajućih društava u FBiH smatraju da je potpuno nejasno šta država, odnosno entiteti, žele da postignu ulaganjem kapitala (kredita) u Evropa Re, kao i da znatan broj već postojećih osiguravajućih društava u BiH u svojim proizvodima ima uključenu većinu rizika od elementarnih nepogoda
Srbija
Hrvatska
BiH

PRAKSA

Globalno tržište reosiguranja

ANALIZA

Tržište osiguranja u Srbiji 2011.

KOMENTAR

Beznačajno učešće banka-osiguranja

AKTUELNO

Nacrt zakona o osiguranju
Osiguranje od gašenja firme
Otkup polise životnog osiguranja

RAZGOVARAMO

Aleksandra Nakeva Ružin, Eurolink, Makedonija

Razmišljamo globalno i dugoročno

Planiramo učvršćivanje tržišnih pozicija u segmentu imovinskog i osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti. Građevinska ekspanzija je stvorila mogućnost za uvođenje novih, sofisticiranih usluga osiguranja koje su dosad bile nedovoljno iskorišćene u Makedoniji, a i šire u regionu. Izazov nam je da uspeh s domaćeg tržišta ponovimo i izvan granica Makedonije

KOLUMNA

Otvoreno tržište nije bauk

TRENDOVI

Hrvatska: da li se treba plašiti EU?

Ko preživi, pričaće

Ulaskom u EU neće se, kao što mnogi pričaju, osiguravačima otvoriti tržište od 400 miliona ljudi: ono ni dosad nije bilo zatvoreno, ali je za ulazak na njega potreban ozbiljan potencijal. Naprotiv, stranim društvima će se otvoriti hrvatsko tržište sa četiri miliona ljudi – zato se, smatraju mnogi, sektor osiguranja u Hrvatskoj nalazi na istorijskoj prekretnici koja zahteva pronalaženje zajedničkog okvira poslovanja i ponašanja
Austrija: tržište radi kao sat

ISTRAŽIVANJE

Dokle se stiglo sa primenom Bazela II

REČ STRUKE

Kvantitativni zahtevi Solventnosti II

PRODAJA OSIGURANJA

Žene kao neiskorišćen resurs
Komunikacija bez filtera

MENADŽMENT

Kako prepoznati lidera

DRUŠTVENE MREŽE

Profil na mreži je Vaš sajber CV

NOVE TEHNOLOGIJE

Uređaji za beskontaktnu komunikaciju

LIFE STYLE

U šta ulažu poznati

Natrag