Arhiva časopisa – broj 4, April 2022. – SR ME MK

Datum objave: 24.04.2022.

VESTI

INTERVJU

Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR Novi Sad

Jako osiguranje omogućava zdravlje ekonomskog sistema

Potrebne su nam investicije kojima je cilj stvaranje novih radnih mesta i povećanje plata kroz osnivanje i rast kompanija. Stvaranje radnih mesta i prihoda ključno je za razvoj i podršku sektora osiguranja, koji s druge strane može igrati važnu ulogu u pružanju dodatnog podstreka ekonomskom rastu kroz pružanje svih potrebnih pokrića kompanijama, omogućavajući veću otpornost i zdravlje ekonomskog sistema

TEMA BROJA

Tržište nekretnina

Strah od inflacije gura cenu kvadrata na više

Cena novogradnje raste brže nego što je realni rast tražnje za nekretninama, dok je u starogradnji ponuda mnogo veća, pa se dešava da pojedini učesnici na tržištu očekuju da će rast cena tih kvadrata biti manji ili da će čak stagnirati

AKTUELNO

Participacija u Dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

KRUPNIM SLOVIMA

Solventnost II posle Bregzita

EKONOMIJA

Da li će dolar moći da zadrži status svetske rezervne valute

TRENDOVI

Šta će uticati na buduće akvizicije u CEE regionu u osiguranju

Kako AI unapređuje finansijske usluge

PRAKSA

Slabe tačke sajber bezbednosti

RAZGOVARAMO

Dr Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije

DOGAĐANJA

Svetski kongres osiguranja 2022

PRAKSA

Digitalna transformacija naknade štete

Bolji rezultati i veće zadovoljstvo klijenata

Osiguravači bi trebalo da nastave da jačaju svoje izvore podataka i tehnološku infrastrukturu kako bi rešavali štete brže, tačnije i po nižim troškovima, a istovremeno da unaprede i prilagode rad svojih stručnjaka za rešavanje odštetnih zahteva

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

INTERVJU – Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banke Intesa

U FOKUSU – Rekordna potražnja za zlatom

AKTUELNO – Zaštita korisnika finansijskih usluga

AKTUELNO – Uticaj rata u Ukrajini na Srbiju i srpsku ekonomiju

DOGAĐANJA – Technobank

REGION

Ulazak u evrozonu: Šta Hrvatsku čeka (do) 1. januara 2023

TRŽIŠTA

Allianzovo istraživanje o primanjima žena i muškaraca u EU

MARKETING

Interna komunikacija

LIDERSTVO

Kako komuniciraju efikasni lideri?

VEŠTINE

Da li su za stres na poslu uvek krivi drugi?

PUTOPIS

Morović

PRAKSA

Strategija komunikacije

Natrag