Arhiva časopisa – broj 4, april 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Dragan Marković, izvršni direktor Triglav Osiguranja

Srpsko tržište je jedno od najperspektivnijih u regionu

Društvo koje je 2006. postalo deo Triglav Grupe, u prošloj je godini obračunalo za oko sedam procenata veću premiju osiguranja u odnosu na 2012. godinu, odnosno ukupna obračunata premija je iznosila 1.942 miliona dinara. Uložili smo veliku energiju i u poboljšanje zadovoljstva osiguranika kroz ažurniju likvidaciju i bržu isplatu šteta

TEMA BROJA

Očekivanja osiguravača od nove vlade
Ukoliko se pogledaju očekivanja osiguravača od pre godinu i po dana, nije se mnogo toga promenilo. Osnovni zahtevi su uvođenje poreskih olakšica za životno osiguranje, liberalizacija zapošljavanja zastupnika, kao i donošenje novog zakona o osiguranju

AKTUELNO

Sve veći problemi realnog sektora potapaju privredu
Upravljanje štetama u osiguravajućim kućama
Likvidnost osiguranika i osiguravajuća društva
Izazovi budućnosti za osiguravače

KRUPNIM SLOVIMA

Izveštaj iz Vašingtona sa najvećeg skupa aktuara u svetu

RAZGOVARAMO

Darko Mirković, preduzetnik, konsultant i trener poslovnih veština

KOLUMNA

Tristan Šker, Liberalizacija AO u Hrvatskoj

TRENDOVI

Međunarodni aspekt trgovanja uslugama osiguranja

KOMENTAR

Nebojša Žarković, Izmeštanje nadzora nad osiguranjem u Srbiji

TRENDOVI

Izazovi urbanizacije za osiguravače
Pokriće avionskih nezgoda i brodoloma – osiguranje od odgovornosti

REGION

Crna Gora – Slobodan Manojlović, predsednik Grupacije životnih osiguranja
Hrvatska – Liberalizacija tržišta
Makedonija – Maja Tomeska, izvršni direktor Eurolink osiguranja

EVROPSKA TRŽIŠTA

Raiffeisen Centralbank o ekonomskim kretanjima u zemljama SIE

SVETSKA TRŽIŠTA

Tržište osiguranja u Turskoj

PRODAJA OSIGURANJA

Stav i američko iskustvo online prodaje životnog

PRODAJA

Stav i motivacija

MENADŽMENT

Šta su centri procene

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Marija Đurić, autor i voditelj emisije Dobra zemlja

Natrag