Arhiva časopisa – broj 4, april 2013. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Boris Šaban, izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore

Prilagođavamo se građanima i privredi

Osnovni problemi crnogorskih osiguravača su objektivna nelikvidnost privrede usled ekonomske krize, slaba potražnja za novim proizvodima, usredsređivanje na osnovne proizvode osiguranja. Naše tržište je još uvek fokusirano na obavezna osiguranja kao glavni izvor prihoda. Okrenuti smo građanima i privredi, predviđamo i osluškujemo njihovu poziciju i standard i tome prilagođavamo celu industriju osiguranja

TEMA BROJA

Poslovanje osiguravača u 2012
U vrhu rang liste nema značajnijih promena što se tiče pozicija, tako da su prvih pet osiguravača na istim mestima kao i 2011. Ukupna premija je za godinu dana porasla za 4,1 milijardu dinara

AKTUELNO

Brokeri u osiguranju
Food security i osiguranje
Miljan Ždrale, senior bankar u Evropskoj banci za obnovu i razvoj
Kopaonik biznis forum: Osiguravači u procesu reindustrijalizacije

RAZGOVARAMO

Sabrija Imamović, predsednik Društva ovlašćenih zastupnika u osiguranju Srbije

KOMENTAR

Nebojša Žarković: Obezbeđenje za starost

REGION

Crna Gora – Poslovanje osiguravača u 2012
Najveći deo, odnosno polovina premije osiguranja u Crnoj Gori, i dalje se odnosi na obavezno osiguranje, sledi osiguranje imovine, svaki peti evro uložen je u tu svrhu, i tek na trećem mestu, sa manje od 15 odsto, nalazi se životno osiguranje, koje je i dalje privilegija imućnijih
Makedonija – Osiguravajuća društva i društvene mreže
Hrvatska – Kakva je sudbina agencija za zastupanje u osiguranju

SVETSKA TRŽIŠTA

Bermudska ostrva – Poslovi osiguranja i reosiguranja

TRENDOVI

Zeleno osiguranje
Velike sportske manifestacije i industrija osiguranja
Modeliranje rizika

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović: Osiguranje od dolaska proleća

IZ PRAVNIČKOG UGLA

Zašto nam za naknadu štete treba advokat

KOLUMNA

Tristan Šker: Prevare u osiguranju

PRAKSA

Menadžment ljudskih resursa

MENADŽMENT

Značaj projektnog menadžmenta u svakodnevnom poslovanju

PRODAJA

Uloga motivacije, psihologije i klijenata u prodajnom uspehu

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Mirjana Karanović, glumica

Natrag