Arhiva časopisa – broj 4, april 2011. – BIH

Datum objave: 08.03.2019.

IZMEĐU DVA BROJA

BiH
Regija

INTERVJU

Mladen Markotić, direktor Croatia osiguranja d.d. sa sjedištem u Ljubuškom

KOLUMNA

ANALIZA

U Federaciji manjak od 0,6 miliona

AKTUELNO

Regionalni osiguratelji potpisali Protokol o saradnji
5 najvećih – sigurni i stabilni

RAZGOVARAMO

Kemal Kozarić, guverner Centralne banke BiH

TEMA BROJA

Osiguranje od posljedica potresa
Bez poremećaja na globalnom tržištu reosiguranja
Osiguratelji i država dijele rizik

ANALIZA

Najvažniji cilj – smanjenje troškova

RAZGOVARAMO

Saša Petar, autor poslovnih knjiga i trener

POSLOVNA KULTURA

Kritiku zapakirajte između dvije pohvale

REGIJA

Razvoj tržišta neživotnih osiguranja u Crnoj Gori
Izmjene zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima u Srbiji

INFORMATIKA

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

RUBRIKE

Pitali ste, odgovaramo
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa

BUSINESS STYLE

U ZVJEZDANOM STILU

Natrag