Arhiva časopisa – broj 3, Mart 2022. – SR ME MK

Datum objave: 28.03.2022.

VESTI

INTERVJU

Ljubo Mitrović, izvršni direktor Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica AD

Rastemo uprkos brojnim izazovima

Ključne prepreke za razvoj osiguranja života u Crnoj Gori su uslovi poslovanja na koje utiče stabilnost, odnosno nestabilnost političkih prilika, sve veća inflacija, visoka nezaposlenost i globalna kriza zbog situacije u Ukrajini. Ipak, naša premija je u prethodne dvije godine rasla 40%

TEMA BROJA

Posledice rata u Ukrajini po finansijski sektor u Srbiji?

Kako da na šahovskoj tabli opstane mali pion

U zavisnosti od dužine Ruske intervencije, zavisiće i odgovor na pitanje koliki su gubici po privredu. Neke se prvi put pojavljuju u istoriji i uopšte se ne mogu predvideti njihove reperkusije. Usled spoljnotrgovinskih veza, tokova novca i kapitala, naša zemlja će trpeti negativne posledice. Već sada je jasno da će se smanjiti obim trgovanja i plasmana robe kao i tokovi novca. Veliki izazov za preduzeća će biti – transport i logistika, pad rublje kao i način plaćanja

Nekom rat, nekom brat

Prepreke za donošenje investicionih odluka

DOGAĐANJA

Osiguravači na Kopaonik biznis forumu

KOLUMNA

Izazovi (re)osiguravača

AKTUELNO

Uticaj kamatnih stopa na osiguranje

RAZGOVARAMO

Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije

ANALIZA

Koliko se osiguravačima isplati ulaganje u IT?

Izveštaj o spajanju i priprajanju u CIE regionu

PRAKSA

Modeli za određivanje premije osiguranja – prednosti i mane

U prethodnoj deceniji razvoj aktuarskih modela je u velikoj meri uslovljen razvojem računara u smislu obrade podataka, pa se sve više oslanjaju na prediktivne analize i modele od kojih je „generalizovani linearni model“ jedan od najzastupljenijih

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

INTERVJU – Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke

AKTUELNO – Posledice finansijskih sankcija

U FOKUSU – Ponovo isplata dividende

TRENDOVI

Postpandemijski modeli rada

REGION

Crna Gora – Poslovanje osiguravača u 2021

TRENDOVI

Metaverzum

ISTRAŽIVANJE

Smanjuje li se srednja klasa?

LJUDSKI RESURSI

Stres na radnom mestu

PRAKSA

Komunikacija i HSE kultura

MARKETING

Finansije na društvenim mrežama

PUTOPIS

Igman i Trebević

TEHNOLOGIJE

FemTech industrija

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.