Arhiva časopisa – broj 3, mart 2019. – SR ME MK

Datum objave: 25.03.2019.

VESTI

INTERVJU

MILORAD BOSNIĆ, PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

Imamo dobre temelje za dalji rast

Zadovoljni poslovanjem Sava neživotnog osiguranja u 2018. godini. Bruto fakturisana premija osiguranja je u 2018. bila za 14,13% veća u odnosu na premiju u 2017. Prošlu godinu smo uspešno završili sa rekordno ostvarenim profitom većim od milion evra, što je daleko iznad plana

TEMA BROJA

OSIGURANJE I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Očekuje se razvoj “zelenih“ polisa

Najčešće se veliki energetski objekti za proizvodnju zelene energije kao što su vetroparkovi ili male hidroelektrane osiguravaju standardnim polisama imovinskih osiguranja. Sa povećanjem ulaganja u obnovljive resurse očekuje se razvoj i usavršavanje ponude osiguranja

AKTUELNO

Preliminarni podaci PKS o osiguranju u 2018. godini

“Stan na dan” – šta osigurati i šta ponuditi od osiguranja

DOGAĐANJA

Osiguravači na Kopaonik biznis forumu

Prvo nacionalno takmičenje – osiguraj znanje

RAZGOVARAMO

Profesor dr Pjerpaolo Marano, Katolički univerzitet Svetog srca / Professor Pjerpaolo Marano, Faculty of Banking, Finance and Insurance at the Università Cattolica del Sacro Cuore – Milan

Svi distributeri, ne samo brokeri, imaće veće troškove usklađivanja sa novim pravilima. Postoji mogućnost da ona negativno utiče na profit i da dođe do spajanja distributera. Cilj novih pravila je da povećaju poverenje potrošača

All distributors, not just brokers, will see the costs of compliance with the new rules increase. Profits can be affected and aggregation between distributors favored. However, the new rules aim to raise customer protection

TRENDOVI

Koje polise imaju ustanove za javna okupljanja

Pandemije i osiguranje

Da li je sajber bezbednost više od zaštite?

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA

UKRATKO

INTERVJU

Duško Pejović, generalni državni revozor

AKTUELNO

Plaćanja sistemom “prepoznavanja lica”

DOGAĐANJA

Bankari bi mogli da budu kreditno aktivniji

U FOKUSU

Koji izazovi čekaju bankare u narednom periodu

TRŽIŠTE

Istraživanje očekivanja poslovnih lidera

PRAKSA

ODGOVORNOST DIREKTORA I D&O POLISE

Menadžerske slobode sa kočnicom

Zakonodavac postavlja pravilo da direktor ima dužnost da izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu društva. Osiguravači isključuju sve odštetne zahteve sa elementima krivičnih dela. Prevare i nepoštene radnje, namerni propusti, kao i svako nezakonito i nesavesno postupanje u cilju pribavljanja ličnih koristi, nezakonito sticanje profita i finansijske imovine neće pokriti polisa D&O osiguranja

REGION

Severna Makedonija – Preliminarni rezultati za 2018.

Hrvatska – Kako su poslovali osiguravači u 2018.

SVETSKA TRŽIŠTA

Povećan kreditni rizik za preduzeća

Sigma izveštaj: Od kvantiteta do kvaliteta

LIFESTYLE

Bugatti- najskuplje prodati automobil

PUTOPIS

Gučevo

Natrag