Arhiva časopisa – broj 3, mart 2016. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Gordana Bukumirić, predsednica Izvršnog komiteta Uniqa osiguranja

Lideri smo u kvalitetu usluge

Naše analize pokazuju da ne treba očekivati da će tržište osiguranja u ovoj godini značajno rasti – možemo da govorimo o svega 1,5 odsto realnog rasta. Međutim, to za nas ne predstavlja ograničenje, očekujemo da će Uniqa osiguranje ostvariti rast premije veći od deset odsto u odnosu na 2015., u svim vrstama osiguranja, osim obaveznog osiguranja autoodgovornosti

TEMA BROJA

Specijalizacija u osiguranju

Zašto nema specijalizovanih osiguravača?

Da bi se kompanije lakše izborile za svoj deo “osiguranog kolača”, u zemljama Evropske unije često se specijalizuju za pokriće jedne vrste rizika. U domaćem sektoru osiguranja specijalizacija je poželjna, prema oceni stručnjaka, ali je tržište u Srbiji prilično malo da bi društva koja izaberu jednu granu opstala na tržištu

KOLUMNA

D&O polise – Moćan saveznik

AKTUELNO

Uloga osiguranja u razvoju privrede
Osiguranje umetničkih dela u sefovima banaka
Osiguranje u poljoprivredi

TRENDOVI

Kako bankari vide saradnju sa osiguravačima?

MINIVJU

Maria Contantinou, direktor funkcije Upravljanja mrežom i Stanovništvo

Proizvode krojimo tako da odgovaraju potrebama klijenata

Zahvaljujući bankoosiguranju, banke mogu da formiraju finansijske supermarkete, gde jedna institucija zadovoljava sve finansijske potrebe svojih klijenata

TRENDOVI

Prevare u osiguranju i njihova prevencija
Osiguranje mobilnih telefona i tableta

ANALIZA

Istorija razvoja osiguranja u Srbiji

RAZGOVARAMO

Heimo Gruber, rukovodilac Odeljenja za osiguranje odgovornosti u RiskConsultu, VIG Grupa

ISTRAŽIVANJE

Od čega se osiguravamo, kako i zašto?

REOSIGURANJE

Šta muči svetske reosiguravače

KRUPNIM SLOVIMA

Porez na zaradu iz druge države

KOMENTAR

Skupovi osiguravača u Srbiji

REGION

Makedonija – Nove polise osiguranja

SVETSKA TRŽIŠTA

Međunarodno udruženje pomorskih osiguravača
Poslovanje giganata

PRAKSA

Ulaganja društava za osiguranje u okruženju niskih kamatnih stopa

MENADŽMENT

Privatni vs. poslovni život

MARKETING

Neuromarketing

SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

Natrag