Arhiva časopisa – broj 3, mart 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

Vesti

Intervju

Branko Krstonošić, generalni direktor Wiener Städtische osiguranja

Osiguranje može pokrenuti privredu

Neka tržišta su se i razvila tek nakon prepoznavanja osiguranja kao industrije koja može da doprinese ukupnom privrednom razvoju. Srpsko tržište je bankocentrično i osiguranje je periferno, a potencijal je velik. Dobar je trenutak da se inicijativa o poreskim olakšicama za životno osiguranje ponovo pokrene. Ideja je da se sa državom naprave takvi podsticaji koji bi omogućili razvoj životnog osiguranja

Tema broja

Javne nabavke u osiguranju

Nameštaljka za prijatelja

Pored toga što se na tendere javljaju kompanije sa dampingovanim cenama, onaj ko raspisuje javnu nabavku, pre svega državna i javna preduzeća, kreira diskriminišuće uslove koji obično “idu na ruku“ samo jednom ponuđaču kod kojeg se želi zadržati premija, tvrde pojedini osiguravači. Sprovođenje javnih nabavki mnogi učesnici na tržištu osiguranja ocenjuju jednim od trenutno najvećih problema
Da li nelojalna konkurencija ugrožava rast premija

Komentar

Novi pristup zastupanju u osiguranju

Aktuelno

Kopaonik biznis forum – Kako dalje razvijati sektor osiguranja?
Reosiguravači o Izmenama Zakona o osiguranju
Tehnologije, CRM i osiguranje

Krupnim slovima

Vreme je za štednju

Razgovaramo

Tatjana Rakočević, direktorka finansija i upravljanja sredstvima u kompaniji DDOR, Novi Sad

Trendovi

Osiguranje u slučaju kidnapovanja i otkupa

Dragiša Jovanović, predsednik Komisije za javno privatno partnerstvo u sektoru bezbednosti Republike Srbije

Saradnja osiguravača i obezbeđenja koristi svima

Zakonom o privatnom obezbeđenju, procenu rizika moći će da vrše samo licencirani menadžeri rizika. Još uvek, naročito kod osiguravača, takvu procenu vrše lica koja se oslanjaju samo na vlastito iskustvo i intuiciju. Oni nemaju dovoljno znanja da ocene uspostavljeni sistem zaštite klijenta, a naročito da mu savetuju kakav sistem zaštite treba da uspostavi
Investicije u instrumente alternativnog transfera rizika osiguranja na tržište kapitala
Osiguranje od krađe identiteta

Region

Crna Gora – Osiguranje nekretnina
Makedonija – Osiguranje motocikala
Hrvatska – Poslovanje osiguravača u februaru

Svetska tržišta

Tržište osiguranja u Japanu

Iz ugla zastupnika

Uređeno tržište

Prodaja

Prepoznavanje potreba kupaca

Praksa

Razlike u navikama muškaraca i žena kod korišćenja finansijskih proizvoda

Menadžment

Sindrom izgaranja na poslu

Tehnologija

Cloud computing

Recenzija knjige

Komunikologija u poslovnom mrežnom marketingu

U šta ulažu poznati

Vukašin Brajić, pevač

Natrag