Arhiva časopisa – broj 3, mart 2013. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

U FOKUSU

Triglav hoće DDOR, DDOR neće

IZMEĐU DVA BROJA

Srbija | Regija | Svet

INTERVJU

Doktor Christian Otto Neu, generalni direktor DDOR Novi Sad

Ambiciozni i spremni za izazove

Unipol Grupa trenutno razrađuje poslovnu strategiju u Italiji i inostranstvu, i mogu samo da kažem da su naši novi akcionari veoma ambiciozni i spremni na izazove. Detaljno razmatramo sa našim novim vlasnikom mogućnosti ulaganja u zemlje regiona, a ne isključujemo ni opciju akvizicija u Srbiji

TEMA BROJA

Pad dinara pokosio premije

Poslovanje osiguravajućih društava u godinama krize

Tokom poslednje četiri godine ukupna premija je, posmatrajući u evrima, opala oko 15 odsto. Posmatrajući pojedinačno osiguravajuća društva mnogima je takođe premija izražena u evrima u padu, dok su neki zabeležili pad premije i u dinarima

AKTUELNO

Januarsko obnavljanje ugovora o reosiguranju
Prevare u osiguranju
Razgovaramo: Štefan Furlan, direktor Optilaba
Osiguranje zakupodavaca i podstanara
Osiguranje mobilnih telefona

KOMENTAR

ISTRAŽUJEMO

Pranje novca kroz osiguranje

EVROPSKA TRŽIŠTA

Reforma penzijskih sistema zemalja Evropske unije

RAZGOVARAMO

Gabriel Bernardino, predsednik EIOPA-e

TRENDOVI

Osiguranje i energetski sektor
Predviđanja za 2013. na globalnom i domaćem tržištu
Osiguranje specijalnih događaja

RAZGOVARAMO

Marko Mikič, generalni direktor Grawe osiguranja, Makedonija

PRODAJA OSIGURANJA

Usudi se savladati vlastite barijere

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Nikad nije bilo teže sačuvati ugovor od otkupa

SAVETI

Recenziranje rukopisa naučnih saopštenja

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Štedim pa potrošim

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.