Arhiva časopisa – broj 2, juni 2020. – BIH

Datum objave: 24.06.2020.

IZMEĐU DVA BROJA

Bosna i Hercegovina

Region

Svijet

TRŽIŠTE OSIGURANJA

Analiza poslovanja osiguratelja FBiH za april 2020.

Pandemija smanjila premiju osiguranja u četiri mjeseci za 0,9 posto

Ukupna premija 11 osiguravajućih društava iz Federaciji BiH nakon prva četiri ovogodišnja mjeseca iznosila je 171,8 miliona KM. Samo tri osiguravatelja zabilježila premijski rast

Hamid Milak, direktor Central osiguranja

Zlatan Filipovic, direktor Bosna RE

Senada Olević, CEO UNIQA osiguranja

Tržište osiguranja RH: Travanj 2020.

TEMA BROJA

Utjecaj koronavirusa na osiguratelje

Anketa o poslovanju hrvatskih osiguratelja

Istraživanje EY Hrvatska utjecaju koronavirusa na poslovanje

Izražena volatilnost na tržištu kapitala postavlja pitanje održavanja solventnosti osiguratelja

Kontinuitet poslovanja kao odgovor na izazove koje je postavio COVID-19

RAZGOVARAMO

Izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, Pravobranitelj na području osiguranja

AKTUALNO

Osiguranje od potresa

Najskuplji potresi za osiguratelje

Mirovinski fondovi: Svaka je kriza prilika za pozitivne promjene, pa i ova

RAZGOVARAMO

Rajeev Prakash, stručnjak za štete, potpredsjednik za sjevernu, centralnu i istočnu Europu, Swiss Re

TRENDOVI

Istraživanje OECD-a

PRAKSA

Naknada za oštećena vozila zbog potresa u Zagrebu – kasko osiguranje

Pregovaranje u funkciji ugovaranja osiguranja i obrade odštetnih zahtjeva

MARKETING

Spolna diskriminacija u reklamama

REGIJA

Crna Gora – Izmjene i dopune Zakona o obaveznom osiguranju u prometu

SVJETSKO TRŽIŠTE

Međugodišnji rast cijena na kraju prvog kvartala

PITALI STE – ODGOVARAMO

Odšteta u slučaju koronavirusa

Natrag