Arhiva časopisa – broj 2, februar 2012. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Mira Erić Jović, viceguverner Narodne banke Srbije

I dalje smo zanimljivo tržište

Razlozi za rastući broj društava za osiguranje su uslovljeni činjenicom da tržište osiguranja u Srbiji spada u grupu tržišta u razvoju sa značajnim potencijalima, pre svega u segmentu životnog osiguranja. U tom smislu, može se reći da ima prostora za nove, kvalitetne igrače, a sama tržišna utakmica među učesnicima opredeliće njihov optimalan broj

TEMA BROJA

Razdvajanje kompozitnih društava
Rok za razdvajanje društava za osiguranje na životna i neživotna po četvrti put je odložen, a u najavi je novi zakon o osiguranju koji će jasnije definisati ovu problematiku. Osiguravači se nadaju da će se od ove odluke, na kraju krajeva, odustati, pri čemu bi oni koji već posluju kao odvojeni, bili radi da dobiju olakšice koje bi im smanjile troškove zbog takvog načina poslovanja

KOMENTAR

Srbija bez društava za uzajamno osiguranje

ANALIZA

Tržište osiguranja u Srbiji pred novi talas krize

RAZGOVARAMO

Finansijski obrazovan osiguranik – pravi osiguranik

KOLUMNA

Auto ili život?

AKTUELNO

Ravnopravan odnos klijenta i banke
U šta ulažu dobrovoljni penzijski fondovi

PRAKSA

Svetsko tržiste osiguranja u 2011. – prognoze za 2012.
Rizik od poplava i osiguranje

MEĐUNARODNO ZAKONODAVSTVO

Solventnost II

REGION

Hrvatska – Šta donosi ulazak u EU
Primena CEFTA sporazuma u oblasti osiguranja

POTENCIJALI TRŽIŠTA

Slobodne zone – raj za izvoznike, prostor za osiguravače

POSLOVANJE

Upravljanje operativnim rizikom

INFORMATIKA

Agenti na dlanu

MENADŽMENT

Upravljanje promenama
Motivacioni razgovor

MARKETING U OSIGURANJU

Prodavac kao čika doktor
Finansijske institucije na društvenim mrežama

BUSINESS STYLE

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Natrag