Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2022. – SR ME MK

Datum objave: 24.12.2022.

VESTI

INTERVJU

Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Städtische osiguranja

Osiguranje je važnije nego ikad

Osiguranje je dobar mehanizam da se određeni rizici minimiziraju, što je posebno značajno u kriznim vremenima. Naša misija je da pružimo finansijsku podršku osiguranicima. Rezultati naše kompanije u prva tri kvartala su izuzetno uspešni, ostvarili smo rast po svim linijama posla – ujedno i rast viši od rasta tržišta

TEMA BROJA

Šta očekuju predsednici IO u 2023

Mnogo izazova, ali optimizam ne opada

Top menadžment osiguravajućih kompanija očekuje da će se nastaviti dalji rast neživotnih osiguranja u 2023. godini, dok će polise životnog nastaviti simboličan trend rasta. Jedan od najvećih izazova i dalje će biti inflacija

AKTUELNO

Telemedicina – za i protiv

Veća smrtnost i zloupotrebe podigli rizik životnog osiguranja korisnika kredita

ANALIZA

Uticaj inflacije na adekvatnost premije osiguranja

TRENDOVI

Osiguranje u 2023

EKONOMIJA

U kom pravcu ide Kina?

TRENDOVI

Uticaj katastrofalnih šteta na ekonomiju

RAZGOVARAMO

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

ANALIZA

Fintech sektor u 2022

PRAKSA

Bela knjiga 2022

KOLUMNA

Kako smanjiti buduća potraživanja?

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

INTERVJU – Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije

U FOKUSU – Šta čeka banke u 2023?

RAZGOVARAMO –Dr Duško Bodroža, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu i docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji

INOVACIJE

Start up Dynamic Life potpuno inovirao osiguranje života

LJUDSKI RESURSI

Prednosti i slabosti muškaraca i žena u komunikaciji

Osiguranje i zdrave inkluzivne kulture na radnom mestu

AUTOMOBILI

Ekologija „kroji” automobilsku industriju

PUTOPIS

Kanjon Đetinje

PREDUZETNIŠTVO

Žensko preduzetništvo snažan resurs novog zapošljavanja

Natrag