Arhiva časopisa – broj 12, Decembar 2021. – SR ME MK

Datum objave: 27.12.2021.

VESTI

INTERVJU

Siniša Pratljačić, predsednik IO „Globos osiguranja”

Rasli smo dvostruko, sledeća godina će biti još bolja

Ovu godinu završićemo sa više od 4,1 milijardu dinara premije, što je više nego dvostruko bolji rezultat od prošlogodišnjeg, a prema poslednjem izveštaju NBS na kraju trećeg kvartala, rast prihoda od premije „Globos osiguranja“ čini bezmalo 30% rasta premije u neživotnom i oko 25% rasta premije na celom tržištu osiguranja

TEMA BROJA

Anketa predsednika IO

AKTUELNO

Osiguranje u uslovima rasta inflacije

DOGAĐANJA

Srpski dani osiguranja

Osiguravači puni optimizma

Na najvećem skupu osiguravača u zemlji, društva su zaključila da ih čeka svetla budućnost i nastavak rasta premije. Među izazovima su oni koji se tiču regulacije, distribucije osiguranja, ali i makroekonomije

MINIVJU

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

PRAKSA

„Bela Knjiga” Saveta stranih investitora

EKONOMIJA

Unapređenje domaćih izvora finansiranja ekonomije

TRENDOVI

Osiguranje i reosiguranje na prelazu iz 2021. u 2022. godinu

KRUPNIM SLOVIMA

Uloga aktuara u primeni IFRS 17

SVET BANKARSTVA i INVESTICIJA

REČ

U FOKUSU – Trendovi u bankarstvu za 2022.

INTERVJU – Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banka

AKTUELNO – Efekti jačanja dolara u odnosu na evro na Srbiju

MENADŽMENT

Zašto i kako delegirati zadatke

LJUDSKI RESURSI I BEZBEDNOST

Upravljanje informacijama o zaposlenima 2022

MARKETING

Finansijske institucije na društvenim mrežama

KULTURA

Umetnost u borbi protiv nasilja

PUTOPIS

Stara planina

PRAKSA

Srbija vodeća po sajber napadima na industrijska postrojenja

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.