Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2020. – SR ME MK

Datum objave: 26.12.2020.

VESTI

INTERVJU

Đorđo Markeđani, predsednik IO DDOR Novi Sad

Snažni i inovativni, spremni smo za dinamičnu 2021.

Svetski trendovi po pitanju osiguranja su na putu ka progresivnoj upotrebi tehnologije sa big data, veštačkom inteligencijom, telematikom i drugim savremenim sredstvima koja doprinose bržoj, tačnijoj i transparentnoj usluzi klijentima. Unipol grupa, čiji je DDOR deo, ne prati ove trendove, već ih predvodi. Koristili smo i nastavićemo do koristimo iskustvo naše Grupe za lokalizaciju proizvoda i usluga prema potrebama klijenata, nivou razvijenosti tržišta i lokalnim propisima

TEMA BROJA

Anketa predsednika i članova IO osiguravajućih društava

U otežanim uslovima poslovanja, sektor osiguranja ipak je ostvario rast premije u prvih devet meseci 2020. godine od oko dva odsto, navode menadžeri osiguravajućih kompanija. Ali, očekuje se da će se negativni efekti sigurno odraziti na profitabilnost na kraju godine, koju je obeležila pandemija. Usavršavanje onlajn usluga postalo je borba za goli opstanak

AKTUELNO

Može li osiguranje bazirano na indeksu da spreči gubitke koje donosi COVID-19

Sektor osiguranja u Beloj knjizi 2020. Saveta stranih investitora

DOGAĐANJA

Četvrti Srpski dani osiguranja

Uprkos padu premije u nekoliko vrsta proizvoda u poslednjim kontrolama nisu uočeni problemi sa likvidnošću osiguravača koji bi uticali na ispunjavanje obaveza. Osiguravači su ostvarili neto pozitivan rezultat od 11,1 milijardi dinara

ISTRAŽIVANJE

Isključenja kod životnih osiguranja

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA

UKRATKO

INTERVJU – Vladimir Deljanin, stručnjak za poreze, direktor srpskog predstavništva „Crowe”

KOLUMNA – Da li je agilno za vas

U FOKUSU – Top trendovi u bankarskoj industriji u 2021. godini

AKTUELNO – Problemi lizing industrije

KRUPNIM SLOVIMA

Elementarna ekonomija

TRENDOVI

Sigma: Prognoze u novembru bolje od junskih

KOLUMNA

Digitalna transformacija

TRŽIŠTE

BIZNIS TOP 2019/20

REGION

Crna Gora – Šta nas očekuje u 2021. godini

MOTIVACIJA

Optimizam ne sme biti upitan

PUTOPIS

Suva planina – Alpi na jugu Srbije

Natrag