Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2019. – SR ME MK

Datum objave: 20.12.2019.

VESTI

INTERVJU

Christoph Czettl, predsednik IO GRAWE osiguranja a.d.o

Osiguranje će rasti koliko i dohodak privrede i građana

U najrazvijenijim zemljama sveta očigledno je prisutan strah od usporavanja svetske ekonomije. Nisam siguran da je taj strah opravdan kod nas u Srbiji jer mislim da imamo prostora za dalji rast i razvoj. Što se tiče predviđanja pokazatelja razvoja sektora osiguranja u Srbiji, mišljenja sam da će rast i razvoj sektora biti u korelaciji sa rastom dohodaka privrede i građana

TEMA BROJA

Anketa predsednika IO osiguravajućih društava

AKTUELNO

Nove mere zaštite radnika

Preliminarna studija ECB o investicionom ponašanju osiguravajućih kuća tokom kriza

TOP 100 Biznis i finansije

DOGAĐANJA

Treći Srpski dani osiguranja

KRUPNIM SLOVIMA

Vicevi iu branše osiguranja

TRENDOVI

Osiguranje i reosiguranje na prelazu iz 2019. u 2020

KOLUMNA

Moć zarađivanja

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

REČ STRUČNJAKA – Milan Lučić, director APR

UKRATKO

INTERVJU – Dušan Uzelac, glavni u rednik i osnivač portal Kamatica

U FOKUSU – Konferencija FINIZ

AKTUELNO – Digitalizacija paušalnog oporezivanja

DOGAĐANJA

Konferencija “Tri oka preduzetnika“ i trening “Gospodar ili Žrtva promene”

Naučna konferencija „Finansijski kriminalitet i korupcija – izazovi i preporuke“

REGION

Makedonija – Ostvaren najveći rast u region

Hrvatska – Konferencija Hrvatskog aktuarskog društva

PRAKSA

Izašla nova brošura Insurance Evrope “Insurance fraud: not a victimless crime”

Prevare i zloupotrebe – s posebnim osvrtom na zloupotrebe identiteta u osiguranju

PUTOPIS

Kuršumlija

Natrag