Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2016. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Osiguranje je saveznik građana

Svesni smo činjenice da živimo u doba kada se od jednog dinara prave dva i kada osiguranje nije visoko na listi prioriteta. Međutim, uvereni smo da konstantnom edukacijom građane možemo da motivišemo da više brinu o sebi, svojoj sigurnosti i budućnosti. Kampanja će približiti osiguranje kao našeg saveznika, nekoga ko će nam pomoći u nevolji

TEMA BROJA

Očekivanja generalnih direktora osiguravajućih društava

Boljitak i stabilan rast ključna očekivanja

Osiguravači u Srbiji u narednoj godini očekuju da će najavljeni privredni rast imati pozitivan uticaj i na sektor osiguranja. Neophodno je jačanje svesti građana o potrebi osiguranja, kao i zakonske izmene koje bi podsticale rast sektora, među kojima je najvažnija promena Zakona o osiguranju u saobraćaju

AKTUELNO

Ekonomske perspektive za 2017
Liberalizacija obavljanja zastupničkih poslova u osiguranju
Medijacija u osiguranju
Osiguranje u Beloj knjizi Saveta stranih investitora

ANALIZA

Sektor osiguranja na kraju trećeg tromesečja

RAZGOVARAMO

Dејаn Hаdžić, viši sаvеtnik – Sеktоr zа finаnsiјski sistеm, Мinistаrstvо finаnsiја

KRUPNIM SLOVIMA

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja broj 17

RAGOVARAMO

Dubravka Negre, direktorka EIB-a za Zapadni Balkan

TRENDOVI

KPMG-ovo istraživanje o mogućnostima rasta i profitabilnost
Uber protiv taksista
Uloga CRO rukovodilaca u budućnosti osiguravajućeg sektora

SVETSKA TRŽIŠTA

Swiss Re: Analiza tržišta osiguranja i reosiguranja u 2016. godini

IZ UGLA ZASTUPNIKA

PRODAJA

Putovanje kroz život
Kvalitetom usluge do boljih prodajnih rezultata

PRAKSA

SOLVENTNOST II: Kapital i sopstvena sredstva

MENADŽMENT

U susret godini bez predomišljanja

EDUKACIJA

Doktorska disertacija: Teorijska i empirijska analiza međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva

SUDSKA PRAKSA

Natrag