Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2015. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Dragan Marković, generalni direktor Triglav osiguranja

Osiguranje podstiče ekonomski rast

Ekonomske mere Vlade su put ka stabilizaciji zemlje i privrede. Tržište osiguranja prati kretanje privrede i značajan je učesnik u održavanju finansijske stabilizacije države. Učešće osiguranja u finansijskom sistemu Srbije nije zanemarivo, a sam investicioni potencijal osiguravajućih društava iznosi oko 600 miliona evra, što može da se posmatra kao dodatni podsticaj za državnu ekonomiju

TEMA BROJA

Očekivanja generalnih direktora osiguravača od 2016

Napredak će biti najveći izazov

Dalji rast tržišta osiguranja, pogotovo životnih, u uslovima visoke nezaposlenosti i malih prosečnih plata, biće ključni izazov za industriju osiguranja u narednoj godini

AKTUELNO

Prodaja osiguranja na tenderima
Cyber rizici sve izraženiji
Tehnički pregledi i autoosiguranje

RAZGOVARAMO

Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Aktuarske šale

TRENDOVI

Izazovi megagradova budućnosti
Radno vreme u 21. veku i finansijski sektor

ANALIZA

Pregled poslovanja osiguravača i reosiguravača u svetu
Ko, kako i kada štiti prava osiguranika?

PRAKSA

Osiguranje i pravo konkurencije
Dvoboj prilagođavanja – volatilnost ili uravnoteženje

REGION

Crna Gora – Tržište osiguranja u 2015
Hrvatska – Edukativna kampanja HANFA-e

SVETSKA TRŽIŠTA

Swiss Re – Globalni pregled kretanja (re)osiguranja u 2016. i 2017.

POSLOVNE VEŠTINE

Šta je u prodaji važnije, strategija ili taktika?

IZ UGLA ZASTUPNIKA

PRODAJA

Misli, energija i život
Zašto smo se ugasili
Motivacija

SUDSKA PRAKSA

NOVITETI

Inovativne kompanije u osiguravajućem biznisu

Natrag