Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Kristof Cetl, generalni direktor GRAWE osiguranja

Očekujemo mere za stimulisanje životnog osiguranja

GRAWE osiguranje svoje poslovanje prilagođava okruženju u kom posluje, odnosno građanima i društvu čiji je deo, pa tako prilagođava postojeće proizvode i formira nove, zavisno od potreba stanovništva. Upravo iz tog razloga i takve poslovne politike, GRAWE je godinama u vrhu liste najprofitabilnijih društava sektora osiguranja

TEMA BROJA

Koji izazovi predstoje osiguravačima u regionu

Spremanje za nevreme

Osiguravačima predstoji zanimljiva i izazovna godina. U Srbiji je teško očekivati realni rast premije, u Crnoj Gori već najavljuju pad ukupne premije, dok su u Makedoniji, nakon najuspešnije godine za osiguranje u poslednje vreme, optimistični

AKTUELNO

Nepravilnosti u postupanju NKOSK-a
Promene vlasničke strukture osiguravača – slučaj Milenijum
Poslovanje Garantnog fonda

RAZGOVARAMO

Darko Botić, pomoćnik generalnog direktora za specijalne projekte, DDOR Novi Sad

KRUPNIM SLOVIMA

Drugačiji koncept osiguranja useva od poplava

KOMENTAR

Osiguranje odgovornosti zbog posedovanja nekretnine

TRENDOVI

Holističko upravljanje rizicima
Inovacije povećavaju profitabilnost
Osiguranje političkih rizika
Osiguranje letova u svemir

REGION

Makedonija – mr Trajče Latinovski, predsednik Nacionalnog biroa za osiguranje Makedonije

EVROPSKA TRŽIŠTA

Mihaela Koler, generalna direktorka Insurance Europe

SVETSKA TRŽIŠTA

Pogled svetskog tržišta osiguranja u 2014. i predviđanja za iduću godinu

PRODAJA

Direktor za prvi utisak

PRODAJNA MOTIVACIJA

Smiljan Mori, motivator prodajne mreže

POSLOVNE VEŠTINE

Nova godina, novi izazovi, novi ciljevi

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Nikada nije kasno da postanemo dobri

PRAKSA

Optimizacija poslovanja u reosiguranju
Solvency II

ISTRAŽIVANJE

Prilagođavanje osiguravača novoj tehnološkoj eri

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Uroš Davidović, novinar

Natrag