Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2013. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Miodrag Kvrgić, generalni direktor Merkur osiguranja

Značaj životnog osiguranja nije prepoznat

Ni u ovoj godini nismo uspeli da obezbedimo poreske olakšice za životno osiguranje. Kod onih koji donose odluke nisu prepoznati važnost i korisnost životnog osiguranja pre svega za pojedinca, porodicu, a onda i za nacionalnu ekonomiju. Veoma je uočljiva činjenica da su neispunjena očekivanja u pogledu razvoja raznih oblika ličnih osiguranja. Kao posledica neostvarenih očekivanja u pogledu rasta neke kompanije su donele odluku da se povuku sa našeg tržišta

TEMA BROJA

Poslovanje i očekivanja osiguravača

Još jedna teška godina

Zbog stagnacije ukupne ekonomije, ni osiguravači nemaju velika očekivanja. Nadaju se ipak da će napraviti blage pomake u svom poslovanju

AKTUELNO

Ko će osiguravati Južni tok kroz Srbiju
Mladi zastupnici u osiguranju

KOMENTAR

Nebojša Žarković: Osiguranje od auto-odgovornosti u Srbiji

AKTUELNO

Osiguranje nakita i juvelira

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović: Baksuzni petak 13.

RAZGOVARAMO

Ismail Musabegović, vanredni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji

TRENDOVI

Budućnost životnih osiguranja

KOLUMNA

Tristan Šker: Obavezna osiguranja od odgovornosti

REGION

Makedonija – Osiguranje od provala i krađa
Hrvatska – Početak preslaganja tržišta
Crna Gora – Poslovanje osiguravača u prva tri kvartala

SVETSKA TRŽIŠTA

Tržište osiguranja i reosiguranja u Kini

PRODAJA

Poslovni i lični planovi
Kome poveriti edukaciju

PRAKSA

Rizik dugovečnosti i transfer rizika na tržište kapitala

Sudska praksa

MENADŽMENT

Efikasno upravljanje sastancima

VIŠE OD OSIGURANJA

Aleksandar Jović, direktor Bankoosiguranja Uniqa osiguranja

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Ivan Zeljković, voditelj i producent

Natrag