Arhiva časopisa – broj 12, decembar 2012. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Vladimir Medan, predsednik Uprave Basler osiguranja

Premašili smo sve planove

Rast premije ove godine premašiće 100 odsto i dostići ćemo jedan odsto tržišnog učešća. Naredne godine premija će nastaviti da raste, a poseban akcenat ćemo staviti na razvoj životnih osiguranja. Novi zakon o osiguranju bi trebalo konačno da definiše kako će poslovati kompozitna društva i obezbedi ravnopravnost svim kompanijama na tržištu

TEMA BROJA

Poslovanje tržišta osiguranja u 2012. i očekivanja za 2013
Pojedini predstavnici osiguravajućih kuća ističu da realnog rasta premija nema i da tržište osiguranja u Srbiji počinje sve više da kaska i za pojedinim okolnim zemljama. Mnogi očekuju rast poslovanja i naredne godine, ali bez spektakularnih rezultata. Svi čekaju rast standarda građana i ističu važnost edukacije ljudi ne bi li se svest o važnosti osiguranja povećala

AKTUELNO

Obavezno osiguranje radnika
Franšize u osiguranju
Kurs za edukaciju aktuara
Sistem zelene karte

KOMENTAR

Nebojša Žarković: Kome to gori?

KOLUMNA

Tristan Šker: Realnost u jednostavnim proizvodima

ANALIZA

Dobrovoljni penzijski fondovi u prvih devet meseci

TRENDOVI

Osiguranje klastera
Osiguranje od sajber kriminala

REČ STRUČNJAKA

Solvency II: Podela kompozitnih društava

IZ UGLA ZASTUPNIKA

Ne menjaj pobednički tim

PRODAJA

Zašto smo kupili ono što smo kupili

EVROPSKA TRŽIŠTA

Osiguravačke navike Evropljana

PRAKSA

Mikroosiguranje

RAZGOVARAMO

Peter Skvarča, izvršni direktor Sava osiguranja

REGION

Crna Gora – Karakteristike i izazovi tržišta osiguranja
Hrvatska – Kako su poslovala osiguravajuća društva
Hrvatska – Hrvatsko tržište osiguranja
Bosna i Hercegovina – Tržište osiguranja u prvih devet meseci

MENADŽMENT

Kontinuirana edukacija i lični razvoj

INFORMATIKA

Trendovi u poslovnim komunikacijama

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Dragan Vujić Vujke, glumac

Natrag