Arhiva časopisa – broj 11, novembar 2022. – SR ME MK

Datum objave: 25.11.2022.

VESTI

INTERVJU

Nataša Marjanović, član IO Generali osiguranja

U krizi je još važnije da zaštitimo ono što imamo

Zajednički rad društava za osiguranje uz podršku regulatora i države mogao bi, u dužem vremenskom periodu, imati efekta na podizanje kulture osiguranja. Niko se ne probudi u subotu ujutru i pomisli – baš je lep dan, mogao bih da kupim polisu osiguranja. Ovu potrebu kod građana treba da otkrijemo i probudimo. Posebno je kod nas važna tema otkrivanja potreba jer građani najčešće ne mogu da kupe sve polise koje bi želeli

TEMA BROJA

Posledice pada kupovne moći na osiguranje

Obaranje ruke

Kako u svetu, tako i u Srbiji, cene rastu, a ekonomska moć stanovništva opada. Kako će to uticati na osiguranje – na prodaju polisa građanima i kompanijama, da li se može očekivati poskupljenje polisa i da li je baš sada pravo vreme da se pronađu „niše“ za osiguravajuće pokriće

Globalni izazovi industrije osiguranja

Prodaja u kriznim vremenima

DOGAĐANJA

6. Srpski dani osiguranja

Godišnji sastanak reosiguravača u Baden-Badenu

AKTUELNO

Prevare u osiguranju u vreme krize

Institucionalno investiranje osiguravajućih društava

Savremeni izazovi i šanse na tržištu osiguranja, pod uticajem globalnih kretanja

Na raskrsnici izazova i šansi

U narednom periodu ćemo biti suočeni i sa inflacijom i sa recesijom. Očekivanja su da će se ova dešavanja u određenoj meri odraziti i na sektor osiguranja, s tim da će se efekti različito ispoljiti u životnim i u neživotnim osiguranjima

EKONOMIJA

Šta se dešava sa tržištem obveznica u svetu

TRENDOVI

Biztech

RAZGOVARAMO

Ričard Šalek, direktor evropskog predstavništva Intermap Technologies

TRŽIŠTE

Osiguranje potraživanja

KOMUNIKACIJA

Mediji finansijskih institucija

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

INTERVJU – Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke

U FOKUSU – Pooštravanje uslova kreditiranja neminovnost

REGION

Crna Gora: Najavljena emisija državnih zapisa

PRAKSA

Značaj udruživanja posrednika i zastupnika

Faktoring vs ustupanje potraživanja

TRENDOVI

Digitalni trendovi u sektoru osiguranja 2023. godine

Polise odgovornosti za pokrivanje rizika kreiranja sadržaja na mrežama

MENADŽMENT

Psihološke igre u komunikaciji

PUTOPIS

Mačkića kamen

LIFESTYLE

Prečišćavanje vazduha

Natrag