Arhiva časopisa – broj 11, novembar 2017. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora Dunav osiguranja

“Dunav“ prvi sa 200 miliona evra premije

Prema projekciji rezultata očekuje se rast premije veći od 1,65 milijardi dinara, što će doprineti da Kompanija postane prvo društvo za osiguranje na tržištu Republike Srbije sa ostvarenom bruto premijom većom od dvesta miliona evra

TEMA BROJA

Poslovanje osiguravača u 2016. iskazano kroz profit/gubitak
Prema podacima Agencije za privredne registre, od ukupno 24 osiguravajuća društva koja su dostavila finansijske izveštaje, na kraju prošle godine pozitivno je poslovalo 20 kompanija, dok su četiri osiguravača bila u minusu
Da li je milijarda premije daleko?

AKTUELNO

Novi rizici – osiguranje od kancera
Zaštita podataka korisnika finansijskih usluga
Izazovi za osiguravača u CESEE regiji

KOMENTAR

Savremeni jezik osiguranja

SVET BANKARSTVA I FINANSIJA

Reč stručnjaka

Marko Ćulić, Udruženje finansijskih analitičara Srbije

Ukratko

Pregled

Intervju

Milan Bukumirović, predsednik Udruženja finansijskih direktora

Drugi Forum o NPL u Jugoistočnoj Evropi

U fokusu

Privatno bankarstvo u Srbiji

Aktuelno

Konferencija Beogradske berze

IZ UGLA ZASTUPNIKA

TRENDOVI

Globalni trendovi u reosiguranju

RAZGOVARAMO

Biljana Trifunović, vlasnica konsultantske agencije IFA

ANALIZA

Solventnost II vs. Basel III.

REGION

Makedonija – Kupovina polisa putem interneta

MARKETING

Oglašavanjem do poverenja klijenata

Da, ili možda ne?

Uspešne rezultate postižu finansijske institucije koje u fokusu imaju ne samo konstantno ulaganje u edukaciju kadrova i njihov kvalitetan i ljubazan pristup klijentima, brzo i efikasno rešavanje zahteva klijenata, primenu novih tehnologija, upravljanje CRM bazama korisnika usluga već i velike investicije u kontinuirano marketinško oglašavanje

MENADŽMENT

Novi šef i stari kadrovi

PRODAJA

Moć odgovornosti

ISTRAŽIVANJE

Mišljenje izvršnih direktora o aktuelnim trendovima u osiguravajućoj industriji

PRAKSA

Veze hedž fondova i osiguranja

PRIKAZ KNJIGE

Natrag