Arhiva časopisa – broj 11, novembar 2015. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Dejan Hadžić, viši savetnik, Ministarstvo finansija

Država je uradila mnogo, na potezu su osiguravači

Država i supervizor su u poslednjih nekoliko godina uradili mnogo na uređenju sektora osiguranja i u narednom periodu naglasak bi trebalo da bude pre svega na osiguravačima koji će raznolikošću proizvoda, ažurnošću u isplati šteta, kroz veću edukaciju i informisanost potencijalnih klijenata, uticati na rast tržišta osiguranja, ali i rast učešća sektora osiguranja u ukupnom finansijskom sektoru

TEMA BROJA

Rezultati poslovanja osiguravača u 2014. iz izveštaja

Devet osiguravača u minusu

Od ukupno 27 društava, na kraju prošle godine devet osiguravajućih kuća je poslovalo sa gubitkom, 14 je poslovalo pozitivno, dok četiri društva nisu dostavila finansijske izveštaje za prošlu godinu, pokazuju podaci Agencije za privredne registre dostavljeni u Svet osiguranja
Agencije za privredne registre
Sektor osiguranja u „Beloj knjizi“ Saveta stranih investitora

AKTUELNO

Osiguranje i terorizam
Firme poručuju osiguravačima
Osiguranje obnovljivih izvora energije

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Promene u životnom osiguranju u Srbiji

TRENDOVI

Informaciona tehnologija za podršku upravljanju rizikom
Rastu zarade menadžera u svetu
Psihologija kupaca životnog osiguranja
Istraživanje E&Y
Organizacija aktuarske funkcije

RAZGOVARAMO

Julian Filipe Šmuker, Nemačko udruženje osiguravača

REGION

Makedonija – Ivan Ivanovski, profesor ekonomije na Univerzitetu
Sveti Kiril i Metodij u Skoplju

IZ UGLA ZASTUPNIKA

DOGAĐANJA

Konferencija „Prodaja i marketing osiguravajućih proizvoda“
Dani hrvatskog osiguranja

PRODAJA

Kako pronaći prave motive za akciju i ostati trajno motivisan

PRAKSA

Značaj edukacije građana o potrebi osiguranja

MARKETING

Kreiranje imidža finansijskih usluga

MENADŽMENT

Motivacija zaposlenih
Zašto mašine ne mogu da zamene ljude?

POJMOVI

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.