Arhiva časopisa – broj 11, novembar 2014. – SR ME MK

Datum objave: 08.03.2019.

VESTI

INTERVJU

Gordana Bukumirić, CEO UNIQA osiguranja

Mislimo o sigurnoj budućnosti građana

U biznisu se nikad ne smete zadovoljiti trenutnim stanjem. Kako bi stari Latini rekli, ne napredovati znači nazadovati. Želimo da budemo prepoznati kao kompanija koja svoju poziciju gradi na kvalitetu usluge koju pružamo našim klijentima, a rast portfelja će doći kao logičan rezultat naših napora

TEMA BROJA

Finansijska pismenost građana
Finansijska pismenost u Srbiji nije na željenom nivou, ali su ljudi spremni da uče. Edukacija na ovom polju je, prema rečima stručnjaka, izuzetno važna, kako za razvoj zemlje, tako i za kvalitetniji život pojedinaca, a programe koji uče ljude kako da troše, štede i razumno upravljaju novcem treba sprovoditi stalno, počevši od osnovne škole. Ključnu ulogu u tom procesu imaju obrazovne institucije
Minivju – Dr Jelena Filipović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

DOGAĐANJA

Održana međunarodna konferencija o prodaji i marketingu u osiguranju

AKTUELNO

Mesec štednje
Žalbe klijenata

KRUPNIM SLOVIMA

Branko Pavlović – Najteža glavolomka na svetu

KOMENTAR

Nebojša Žarković – Zaštita od razornih prirodnih nepogoda

TRENDOVI

Odnos aktuara i IT stručnjaka
Saradnja sektora osiguranja i privatnog obezbeđenja
Osiguranje ekstremnih sportova

RAZGOVARAMO

Sandra Desson, rukovodilac EIOPA-inih koledža nadzornika, Frankfurt, Nemačka

REGION

Hrvatska – U Opatiji održan najveći godišnji skup osiguravača – 12. Dani hrvatskog osiguranja

SVETSKA TRŽIŠTA

Australija

POSLOVNE VEŠTINE

Kako smanjiti fluktuaciju zaposlenih u prodaji osiguranja

IZ UGLA ZASTUPNIKA

U obućara najgore cipele

PRODAJA

Otkrivanje potencijala

MENADŽMENT

Opstanak (re)organizacije zasniva se na zdravoj komunikaciji

TEHNOLOGIJE

Cyber osiguranje

PRAKSA

Upravljanje kapitalom
Osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda

U ŠTA ULAŽU POZNATI

Jelena Gavrilović, glumica

Natrag