Arhiva časopisa – broj 11, novembar 2013. – BIH

Datum objave: 08.03.2019.

IZMEĐU DVA BROJA

INTERVJU

EDIN MUFTIĆ, izvršni direktor za poslove osiguranja i član Uprave Triglav Osiguranja, Sarajevo
Svojim načinom rada u prethodnim godinama Triglav Osiguranje Sarajevo izraslo je u respektabilnu osiguravajuću kuću. Potvrda ovoga je povjerenje koje su nam dali brojni osiguranici, posebno u ovo doba krize

TEMA BROJA

Rast na krilima straha od budućnosti i bankarskih kredita
Kako u BiH gotovo sve funkcionira u suprotnosti s općim zakonima, tako se i teza o rastu životnih osiguranja u zavisnosti od rasta BDP-a pokazala netačnom. Naime, prema podacima Centralne banke BiH i MMF-a BDP per capita je 2012. u BiH iznosio 4.392, a 2011. godine 4.756 dolara, što je pad od 8,9 posto. No, s druge strane, premija životnih osiguranja u istom tom periodu porasla je samo u Federaciji BiH za cijelih sedam posto, što pomenutu tezu s početka čini, najblaže rečeno, upitnom

KOLUMNA

AKTUELNO

Istinska pomoć ili unosan biznis

RAZGOVARAMO

Marc Pina, marketinški stručnjak, AIG Turska

ANALIZA

Životno osiguranje nastavlja dinamičan rast
Kako je osigurateljni sektor u Srednjoj Europi prošao u krizi

AKTUELNO

I dalje neravnopravni u odnosu na HZZO
Coface Hrvatska – novi igrač na tržištu

RAZGOVARAMO

Svemir Kalinić, član Uprave Izvor osiguranja

TRENDOVI

Upravljanje štetama u osiguravajućim društvima
Postupak prijave štete
Konfiguriranje proizvoda osiguranja

SVJETSKA TRŽIŠTA

Tržište osiguranja i reosiguranja u Indiji

STRUČNA TRIBINA

Bagatelne (neznatne) ozljede – pravo na naknadu štete i sudska praksa

PRAKSA

Kako se formira cijena polica automobilske odgovornosti
Nema šablone, svaka je podrtina slučaj za sebe

PRODAJA OSIGURANJA

Psihologija prodaje i komunikacije

Upravljanje automatskim pilotom

Zanimanje kupca za određeni proizvod mora postojati, ili ga prodavač mora biti u stanju potaknuti. No, odlučujući je faktor kakve emocije korisnik ima prema određenom proizvodu i pod kojim su predznakom te emocije pohranjene u njegovoj podsvijesti

IZ ZASTUPNIČKOG KUTA

Kad “NE” uistinu znači “NE”

MENADŽMENT

Pokažite da je znanje vrijednost koja se cijeni

PITALI STE, ODGOVARAMO

SUDSKA PRAKSA

U ZVJEZDANOM STILU

Natrag