Arhiva časopisa – broj 10, oktobar 2022. – SR ME MK

Datum objave: 29.10.2022.

VESTI

INTERVJU

Mira Kiridžić – Bügler, direktor za Austriju, Centralnu i Istočnu Evropu, Swiss Re Europe SA

Izazova nam ne manjka, zajedno tražimo rešenja

Novi rizici u narednih godinu dana do tri godine su sigurno odgovornost na društvenim medijima (social media liability), socijalni nemiri i politički rizici, a za tri do pet godina biodiverzitet i mikro plastika

TEMA BROJA

Hoće li štednja kroz životno osiguranje opet biti atraktivna?

U ukupnoj premiji životnih osiguranja dominantno učešće ima premija mešovitog životnog osiguranja. Ali, poslednjih godina, kad su kamatne stope bile na istorijskom minimumu, a svet je zadesila globalna zdravstvena kriza riziko polise su postale mnogo aktuelnije

Štednja u uslovima zaoštravanja monetarne politike

Kada je vreme za odlične investicione prilike

AKTUELNO

Osiguranje u Srbiji – decenija stabilnog rasta

TRŽIŠTE

Osiguranje potraživanja

AKTUELNO

Kanali prodaje osiguranja

EKONOMIJA

Epohalne promene ekonomske politike država u svetu

RAZGOVARAMO

Aleksandra Kozić, advokatska kancelarija VUKOVIĆ I PARTNERI

DOGAĐANJA

DOT 2022

TRENDOVI

Budućnost asistentskih usluga

No-code i low-code u osiguranju

DOGAĐANJA

Reosiguravači u Monte Karlu

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

INTERVJU – Dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke

U FOKUSU – Recesija i banke

RAZGOVARAMO – Dragomir Kostić, generalni menadžer Atlantic Brands i član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera

TRENDOVI – Investiciona 2022. godina koju će slabo ko pamtiti po dobrom

DOGAĐANJA – 9. Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava

PRAKSA

Opšta i profesionalna odgovornost

MENAŽDMENT

Moć poverenja – Najtraženija vrednost 21. veka

PRODAJA

Ljudi ne vole da im se prodaje, ali vole da kupuju

PUTOPIS

Martin Brod

LJUDSKI RESURSI

Mentalno zdravlje zaposlenih

Natrag