Arhiva časopisa – broj 10, Oktobar 2021. – SR ME MK

Datum objave: 28.10.2021.

VESTI

INTERVJU

Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Städtische osiguranja

Svest o rizicima veća, ali ne i spremnost da se uloži u osiguranje

I pored toga, porast svesti i svakodnevno suočavanje sa globalnim rizicima ne znači i recipročan rast onih koji su spremni da ulože novac u zaštitu od rizika. To je još uvek prostor za delovanje celokupnog društva, ali i nas osiguravača kako bismo još bolje pojasnili značaj osiguranja, kako za pojedinca tako i globalno

TEMA BROJA

Šta će biti sa narastajućim dugovima preduzeća u svetu i Srbiji?

RAZGOVARAMO

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Raste poverenje građana u osiguranje

U prvoj polovini ove godine beležimo poboljšanje strukture premije zbog blagog rasta učešća životnih osiguranja. Tehničke rezerve, koje pokazuju sposobnost društava da isplaćuju štete, na nivou su od oko 220 milijardi dinara. Ono što našim klijentima, građanima, treba da bude najvažnije je to da su sredstva investirana u skladu sa zakonom i ne moraju da brinu da li će osiguravajuća društva biti sposobna da ispunjavaju sve svoje obaveze

AKTUELNO

Šteta od uragana Ida mogla bi dostići 21 milijardu dolara

Rizik terorizma

PROMO

Paketi SAVA ZDRAVO u ponudi ,,Sava osiguranje’’

,,Sava osiguranje’’ je kreiralo i plasiralo unapređene pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, pod nazivom SAVA ZDRAVO, koji će ispuniti brojne zahteve i zadovoljiti različite potrebe osiguranika za zdravstvenim uslugama

TRENDOVI

Digitalni nomadi i osiguranje

KRUPNIM SLOVIMA

Međunarodni dan aktuara

SVET BANKARSTVA I INVESTICIJA

REČ

INTERVJU – Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije

U FOKUSU – Perspektive rasta stambenog kreditiranja

RAZGOVARAMO – Jasna Atanasijević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

TRENDOVI – Lični pristup i privilegovan tretman

PRAKSA

Krađe zaposlenih – jedan od najvećih rizika u finansijskoj industriji

Procena bezbednosti IT sistema kompanija

PROMO

DDOR Auto više od 15 godina prati i štiti vozila klijenata

Primarna aktivnost kompanije DDOR Auta je preventivna zaštita vozila od krađe. Cilj ove aktivnosti je zaštita vozila, smanjenje rizika, brzo lociranje i vraćanje vozila vlasniku. Uz pomoć savremenih tehnoloških rešenja, razvijen je, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, interni nadzorni centar sa obučenim službenicima koji u toku svih 24 časa i 365 dana u godini imaju blisku saradnju sa policijom i Interpolom i aktivno rade na zaštiti vozila klijenata. Trenutno, ovaj nadzorni centar prati i brine za sigurnost vozila čija je vrednost gotovo 100
miliona evra

RAZGOVARAMO

Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje

PRIČE SA BONITETA

LJUDSKI RESURSI

Najčešće prepreke u komunikaciji

Plavuše su pametne, a Piroćanci su velikodušni – osim ako nisu

Jednom prilikom klijent je došao u osiguravajuću kuću da se požali, a osoba na prijemu ga je poslala kod underwriter-a, rekavši – javite se anderajter-u. Klijent je ušao u prostoriju u koju su ga poslali i pitao: „Ko se ovde zove Andrija Rajter?“

TRENDOVI

Privatni ulagači treba da pohvataju trendove

PUTOPIS

Baranda

KORPORATIVNI KUTAK

Značaj zajedničkih prostorija na radnom mestu

Natrag